საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

VIII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა განვითარების პერსპექტივები“ 

2022 წლის 13-15 ოქტომბერს, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ორგანიზებით ჩატარდება VIII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა განვითარების პერსპექტივები“.

VIII საერთაშორისო კონფერენცია ეძღვნება მუჰაჯირ ოს პოეტს თემირბოლათ მამსუროვს.

პლენარული სხდომა:  
თემირბოლათ მამსუროვი - მუჰაჯირი პოეტი.

 

მოხსენებების თემატიკა:

კონფერენციაზე იმუშავებს ექვსი სექცია: 

1.         ლიტერატურათმცოდნეობა, ენათმეცნიერება,  ლექსიკოლოგია; 

2.         ფოლკლორისტიკა, ეთნოლოგია, ისტორია, არქეოლოგია;

3.         ფილოსოფია, ეთიკა, რელიგია;

4.         კულტურა და ხელოვნება; 

5.         ინტერდისციპლინური კვლევები;

6.         მედია და მასობრივი კომუნიკაცია;

 

მრგვალი მაგიდა სტუდენტებისა და ახალგაზრდა მეცნიერებისათვის.

 

კონფერენციის მიზანი:

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის, „ქართულ-ოსური ურთიერთობათა განვითარების პერსპექტივები“  მიზანია ხელი შეუწყოს ქართულ-ოსური ურთიერთობების ახალ ეტაპზე გადასვლას, თანამედროვე ინტერდისციპლინურ კვლევებს. 

კონფერენციას დაესწრებიან და მის მუშაობაში მონაწილეობას მიიღებენ მეცნიერები, ახალგაზრდა  მკვლევრები, სამთავრობო და არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, კონფლიქტოლოგები, ექსპერტები, ჰუმანიტარული, სოციალურ-პოლიტიკური დარგების მკვლევრები.

 

მიმართულებები:
ფოლკლორი,  ლიტერატურა, ენათმეცნიერება, ისტორია, ფილოსოფია, რელიგია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია, კულტურის კვლევები,  ხელოვნებათმცოდნეობა, კონფლიქტები, მედია, მიგრაცია.


სამუშაო ენები: 
ქართული, ოსური, ინგლისური, რუსული. 

 

კონფერენციის რეგლამენტი:
მოხსენება - 15 წუთი;
მსჯელობა - 10 წუთი;კონფერენციაში მონაწილეობის ფორმატი:
მოხსენება: 
დასწრებული და დაუსწრებელი მონაწილეობა. 

გთხოვთ კონფერენციაში მონაწილეობის შესახებ განაცხადი და თეზისები (ქართულ და ინგლისურ, ან რუსულ და ინგლისურ ენებზე) გამოგზავნოთ 2022 წლის 10 სექტემბრამდე შემდეგ მისამართზე: gorc.conference2022@tsu.ge

 

კონფერენციის წინასწარი პროგრამა:
12  ოქტომბერი - სტუმრების ჩამოსვლა-დახვედრა;
13 ოქტომბერი - კონფერენციის გახსნა, მისალმებები, გამოფენის გახსნა: „ქართულ-ოსური ურთიერთობის ისტორიიდან“; 
პლენარული სხდომა;
სექციური მუშაობა; 
14 ოქტომბერი - სექციური მუშაობა; სტუმრად  ეთნოგრაფიულ  მუზეუმში:  ოსური სახლი;
15 ოქტომბერი - კულტურული პროგრამა: ექსკურსია კახეთში, სახალხო დღესასწაული „კოსტაობა“ (ლაგოდეხის რაიონი, სოფ. არეშფერანი);
16 ოქტომბერი - სტუმრების გაცილება.

 

თეზისების გაფორმების წესი:
ფონტი: Sylfaen, Times New Roman
ზომა: 12
ინტერვალი: 1,5
მოცულობა: მაქსიმუმ 1 გვერდი  (250  სიტყვა) 

თეზისები განსახილველად გადაეცემა კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტს,  მოხსენების პროგრამაში ჩართვის თაობაზე გეცნობებათ  2022 წლის 20 სექტემბერს.

კონფერენციაში მონაწილე მომხსენებელთათვის არ არის დაწესებული სარეგისტრაციო გადასახადი.  

კონფერენციის თეზისები და წაკითხული მოხსენებები დაიბეჭდება.

კონფერენციის მონაწილეებს გადაეცემათ სერთიფიკატები.

 

საორგანიზაციო კომიტეტის კოორდინატები:
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართულ-ოსურ ურთიერთობათა სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი,  თბილისი, ქეთევან წამებულის 55, ოთახი N 115.

საკონტაქტო პირი: ნაირა ბეპიევი
ტელ.:  +995599101164; 
ელ.ფოსტა: gorc.conference2022@tsu.ge

სარეგისტრაციო ფორმა

თარიღი: 20/06/2022