საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
საგამოცდო ცენტრი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შექმნილია საკოორდინაციო ჯგუფი - თსუ საგამოცდო ცენტრი, რომელიც უფლებამოსილია ორგანიზება გაუკეთოს თსუ-ში სწავლების სამივე საფეხურის:
 
•    შუალედურ, სემესტრულ დასკვნითი/დამატებითი წერით გამოცდებს;
•    მაგისტრატურასა და დოქტორანტურაში მისაღებ წერით გამოცდებს;
•    ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე ჩასარიცხი უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის მისაღებ წერით გამოცდებს;
•    პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღებ წერით გამოცდებს;
•    გაცვლით პროგრამებში მონაწილე სტდენტებისათვის წერით გამოცდებს;
•    უცხო ენის დონის განმსაზღვრელი გამოცდები პირველკურსელებისთვის.

იხილეთ სტუდენტების განთავსება სექტორისა და ადგილის მიხედვით