საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
საგამოცდო ცენტრი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შექმნილია საკოორდინაციო ჯგუფი - თსუ საგამოცდო ცენტრი, რომელიც უფლებამოსილია ორგანიზება გაუკეთოს თსუ-ში სწავლების სამივე საფეხურის:
 

შუალედურ, სემესტრულ დასკვნითი/დამატებითი წერით გამოცდებს;

მაგისტრატურასა და დოქტორანტურაში მისაღებ წერით გამოცდებს;

სხვა უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებებიდან გადმოსასვლელი და უნივერსიტეტის შიდა მობილობის წერით გამოცდებს;

იხილეთ სტუდენტების განთავსება სექტორისა და ადგილის მიხედვით