„პანდემია, მსოფლიო ეკონომიკა და საქართველო“
საერთაშორისო ონლაინ კონფერენცია: “ნაციონალური დღესასწაულების ანთროპოლოგიური ასპექტები”
სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია: „საქართელოს დემოკრატიული რესპუბლიკა (1918-1921 წწ.): პიროვნებები, მოვლენები, რეფორმები, მიღწევები და შეცდომები“
შედარებითი ლიტერატურის მსოფლიო კონგრესის ჩასატარებლად თბილისში საორგანიზაციო სამუშაოები დაიწყო
მასტერკლასი „წერის არქიტექტურა“
„პანდემიის შემდგომი უმაღლესი განათლების გადააზრება“
დისტანციური სწავლების და საქმის წარმოების დანერგვა - გამოკითხვა თსუ-ში

ტრენინგები ელექტრონულ სწავლებაზე
სააუდიტორიო მეცადინეობების აღდგენა დამოკიდებულია არსებულ შეზღუდვებზე
თანამშრომლობის მემორანდუმი თსუ ევროპული კვლევების ინსტიტუტსა და საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტს შორის