საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
PiAz7fLr1545210727.svg
იურიდიული ფაკულტეტი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი კავკასიის რეგიონში უმაღლესი იურიდიული განათლების ისტორიულად მნიშვნელოვანი კერაა. იგი კვლევისა და სწავლების თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით იძლევა ცოდნის შექმნისა და გადაცემის შესაძლებლობას, აყალიბებს ღირებულებათა სისტემას, რომელიც აუცილებელია ევროპული სამართლებრივი კულტურის მქონე პროფესიული საზოგადოებისათვის.

 

პროფ. გიუნტერ რაინერის საჯარო ლექცია

საჯარო ლექცია

03/10
2023

დოქტორანტ თამარ ხავთასის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ნაშრომის დაცვა

04/10
2023

Vis Moot-ის საინფორმაციო შეხვედრა

08/08
2023

საკონსულტაციო შეხვედრა მაგისტრანტობის კანდიდატებთან საჯარო სამართლის მიმართულებით

ფორუმი

01/08
2023

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „დასავლური სამართლის გავლენა აღმოსავლეთის ქვეყნებზე (ისტორიულ და თანამედროვე კონტექსტში)“

კონფერენცია

28/07
2023

დოქტორანტ გიორგი არსოშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ნაშრომის დაცვა

15/07
2023

სისხლის სამართლის აქტუალური საკითხები მე-5 გამოცემის პრეზენტაცია

პრეზენტაცია

16/06
2023

დოქტორანტ დავით წულაიას სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა

ნაშრომის დაცვა

24/06
2023

კონფერენცია თემაზე: “კერძო და საჯარო სამართლის ურთიერთმიმართების თანამედროვე გამოწვევები”

კონფერენცია

10/06
2023

2022-2023 ს/წ გაზაფხულის სემესტრის სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენცია

კონფერენცია

10/05
2023