საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
ცენტრის შესახებ

 თსუ პუბ­ლი­ცის­ტი­კი­სა და ელ­ექ­ტრო­ნუ­ლი მე­დია ცენ­ტრი 2021 წლის 15 იან­ვარს თსუ გა­ზეთ „თბი­ლი­სის უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის“ რე­დაქ­ცი­ის ბა­ზა­ზე შე­იქ­მნა. ცენ­ტრის მი­ზა­ნია თსუ-ის მრა­ვალ­მხრი­ვი საქ­მი­ან­ობ­ის თა­ობ­აზე სა­ზო­გა­დო­ებ­ის ინ­ფორ­მი­რე­ბა და თსუ-ის იმ­იჯ­ის ამ­აღ­ლე­ბა. გა­ზეთ „თბი­ლი­სის უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტის“ წარ­მო­ებ­ის გარ­და, ცენ­ტრი ახ­ორ­ცი­ელ­ებს მე­დია-პრო­ექ­ტებს და მუ­შა­ობს კრე­ბუ­ლე­ბის გა­მო­სა­ცე­მად.

 

გა­ზე­თი „თბი­ლი­სის უნ­ივ­ერ­სი­ტე­ტი“ 1927 წელს და­არ­სდა.

 

თსუ პუბ­ლი­ცის­ტი­კი­სა და ელ­ექ­ტრო­ნუ­ლი მე­დია ცენ­ტრის ხელ­მძღვა­ნე­ლია ჟურ­ნა­ლის­ტი ნი­ნო კა­კუ­ლია (დაგ­ვი­კავ­შირ­დით: 577 527 773. ჭავ­ჭა­ვა­ძის 11 ა. III კორ­პუ­სი, თსუ).

 

გვი­ყუ­რეთ: TV 25-ზე ყო­ველ შა­ბათს 21:30 სთ.