საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

თსუ რექტორის არჩევნები

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის თანამდებობის დასაკავებლად არჩევნები 27 დეკემბერს გაიმართა.


კანდიდატთა რეგისტრაცია დაიწყო 16 დეკემბრის 10:00 საათზე და დასრულდა 21 დეკემბრის 18:00 საათზე.

 

საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი.


რეგისტრირებული კანდიდატის ჯაბა სამუშიას სამოქმედო გეგმა და კონცეფცია.

 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის არჩევნების ჩატარების ტექნიკური უზრუნველყოფის მიზნით შექმნილი საარჩევნო კომისიის N1 სხდომის დღის წესრიგი
 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის არჩევნების ჩატარების ტექნიკური უზრუნველყოფის მიზნით შექმნილი საარჩევნო კომისიის N1 სხდომის ოქმი
 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის არჩევნების ჩატარების ტექნიკური უზრუნველყოფის მიზნით შექმნილი საარჩევნო კომისიის N2 სხდომის დღის წესრიგი
 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის არჩევნების ჩატარების ტექნიკური უზრუნველყოფის მიზნით შექმნილი საარჩევნო კომისიის N2 სხდომის ოქმი


სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის არჩევნების ჩატარების ტექნიკური უზრუნველყოფის მიზნით შექმნილი საარჩევნო კომისიის N3 სხდომის დღის წესრიგი
 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის არჩევნების ჩატარების ტექნიკური უზრუნველყოფის მიზნით შექმნილი საარჩევნო კომისიის N3 სხდომის ოქმი
 

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის/რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის არჩევნების ჩატარების პროცედურა

 

 

 

თარიღი: 26/12/2022