საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

სტუდენტურ პროექტებში გამარჯვებულთა სია

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური დასაფინანსებელი პროექტების გამარჯვებულები გამოვლინდნენ.

გამარჯვებული პროექტების სია:

“ფლავანოიდების მოქმედების შესწავლა ვირთაგვის თავის ტვინსა და ღვიძლში გლუტათიონ დამოკიდებული ანტიოქსიდანტური ფერმენტების გენების ექსპრესიაზე”

"პოსტტრავმული სტრესული აშლილობის ცხოველურ მოდელებში კოგნიტურ-ბიჰეივიორისტული თერაპიის მოდელირება და მისი ეფექტების შესწავლა დაავადების მოლეკულურ ასპექტებზე";

“CD180 და TCF-3-გაშუალებული სასიგნალო გზების შესწავლა RAMOS უჯრედული ხაზში”;

“დნმ-ის მეთილირების პროცესის, როგორც ეპიგენეტიკური პარამეტრის შესწავლა ფსიქო-ემოციური სტრესის პირობებში”;

“ხანგრძლივი ფსიქო-სოციალური სტრესის გავლენის შესწავლა ჰიპოკამსა და თავის ტვინის ქერქში კალციუმის რაოდენობრივი ცვლილების ხასიათზე”;

“ძველი ქართული კედლის მხატვრობა - მონაცემთა ელექტრონული ბაზა”;

"სხვადასხვა პათოლოგიის ადრეულ ეტაპზე ზრდასრული ვირთაგვების ღვიძლში ადაპტაციის მიზნით მაღალპლოიდური ჰეპატოციტების ენდორედუბლიკაციის მექანიზმით წარმოქმნის ექსპერიმენტული დასაბუთება";

"ქამა სოკოს (Agarcius bisporus) ნაყოფსხეულის ლექტინების ზოგიერთი ბიოლოგიური ფუნქციების შესწავლა ცხოველურ სისტემაში "in vitro"’

"დებატები-მდგრადი განვითარების თანამედროვე გამოწვევებზე";

“ბიბლიოთეკა უნივერსიტეტის ისტორიის შესახებ (უსინათლო და მცირემხედველი მსმენელისთვის)”;

„ქვერცეტინის მოქმედების შესწავლა ვირთაგვის ღვიძლის ჯამურ ანტიოქსიდანტურ უნარზე და ზოგიერთი ანტიოქსიდანტური ფერმენტის რაოდენობაზე“;

“ჯავახეთის სტუდენტური ექსპედიცია 2021”

„პესტიციდის ნარჩენი კონცენტრაციის განსაზღვრა და შედარებითი ანალისი გმო და არ გმო სოიოს პროდუქტში“;

“NMDA რეცეპტორისა და ფერმენტ Na, K-ATP - აზას ურთიერთქმედების ხასიათი ქრონიკული სტრესის ფორმირების პროცესში”

,,ახალგაზრდების ,,მტირალა მთის“ ტურიზმით მიმზიდველობის საიდუმლოება'';

“ვარძიის ახალგაზრდა არქეოლოგთა XII საერთაშორისო კონფერენცია”.

„პიროვნების ქცევითი ოთხი ძირითადი ტიპის განხილვა DISC-ის მოდელით“;

“გაეროს მოდელირება”;

“ევროპარლამენტის მოდელირება”;

“ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტის

სტუდენტური თვითმმართველობა 2006-2020 წლებში:;

“ტრენინგი თემაზე კოვიდ 19 და მისი მართვა”;

“ტრენინგი თემაზე: მზის მამოძრავებელი ძალა”;

“რეკრუტინგი და კომუნიკაცია”;

“სამეცნიერო სტუდენტური კვლევითი ღონისძიება ონის მუნიციპალიტეტში”;

“სტრესის მართვა”;

“სტუდენტური კონფერენცია 2021 "მედიაწიგნიერების მიმართულებით";

“სტუდენტური გასვლითი ღონისძიება პანკისის ხეობაში - "გაიცანი თსუ";

“სტუდენტური კონფერენცია”;

“ტრენინგი - გზა განვითარებისკენ”.

თარიღი: 28/04/2021