საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შინაგანაწესი და დისციპლინური პასუხისმგებლობის ნორმები - პროექტი

წარმოგიდგენთ „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შინაგანაწესისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის ნორმების“ პროექტს.

 

შინაგანაწესისა და დისციპლინური პასუხისმგებლობის ნორმების პროექტი განხილვისთვის დაეგზავნა უნივერსიტეტის თანამშრომლებს ელ.ფოსტაზე.

 

იხილეთ დანართი.

თარიღი: 13/10/2020