საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2019-07-11
თარიღი სთ
მისამართი XI კორპუსის 010 აუდიტორია

 

2019 წლის 11 ივლისს 14:00 საათზე თსუ XI კორპუსის 010 აუდიტორიაში შედგება ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტის  მარიამ ტარასაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის საჯარო დაცვა.
დისერტაციის სათაური: ,,მარსის ხელოვნური გრუნტის ბიორემედიაცია საქართველოს ექსტრემალურ ეკოსისტემებში მოპოვებული ავტოტროფული მიკროორგანიზმების გამოყენებით“
დოქტორანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ბ.მ.დ.ნუგზარ ალექსიძე.

მსგავსი ღონისძიებები