საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

კონკურსი გამოცხადდა 2023 წლის 30  მაისს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორების სამ საშტატო ერთეულზე (ერთი საშტატო ერთეული გ კატეგორია და ორი საშტატო ერთეული ა კატეგორია)  

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ: ბრძანება N 114/01-01  25.05.2023

 

გასაუბრების გრაფიკი: აღმოსავლეთმცოდნეობის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი აღმოსავლეთის ისტორიის კათედრა ასისტენტ პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული („ა“ კატეგორია).

 

პრეტენდენტის სახელი, გვარი საკონკურსო მიმართულება გასაუბრების თარიღი, დრო გასაუბრების ადგილი
1 ომიკო ეჯიბია აღმოსავლეთმცოდნეობის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის აღმოსავლეთის ისტორიის კათედრა, ასისტენტ პროფესორი („ა“ კატეგორია) 2023 წლის 14
ივლისი
16:00
თსუ I
კორპუსი,
აუდიტორია
№217
2 ინგა ზაბახიძე აღმოსავლეთმცოდნეობის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის აღმოსავლეთის ისტორიის კათედრა, ასისტენტ პროფესორი („ა“ კატეგორია) 2023 წლის 14
ივლისი
16:30
თსუ I
კორპუსი,
აუდიტორია
№217

 

გასაუბრების გრაფიკი: კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის  სასწავლო– სამეცნიერო ინსტიტუტი ბიზანტინისტიკის კათედრა
ასისტენტ პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული („გ“ კატეგორია)

 

პრეტენდენტის სახელი, გვარი საკონკურსო მიმართულება გასაუბრების თარიღი, დრო გასაუბრების ადგილი
1 თამარ აფციაური კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი ბიზანტინისტიკის კათედრა, ასისტენტ პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული („გ“ კატეგორია) 2023 წლის 17 ივლისი 13.00 თსუ VIII კორპუსი, აუდიტორია №221

 

გასაუბრების გრაფიკი:  დასავლეთევროპული ენებისა და ლიტერატურის  სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი, რომანული ფილოლოგიის კათედრა (ფრანგული ენა)
ასისტენტ პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული („ა“ კატეგორია)

 

პრეტენდენტის სახელი, გვარი საკონკურსო მიმართულება გასაუბრების თარიღი, დრო გასაუბრების ადგილი
  თეა თათეშვილი დასავლეთევროპული ენებისა და ლიტერატურის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის რომანული ფილოლოგიის კათედრა (ფრანგული ენა), ასისტენტ პროფესორი („ა“ კატეგორია) 2023 წლის 17 ივლისი 16:00 თსუ V კორპუსი, აუდიტორია №229

 

შემაჯამებელი ოქმი: აღმოსავლეთმცოდნეობის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი აღმოსავლეთის ისტორიის კათედრა ასისტენტ პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული („ა“ კატეგორია)

 

შემაჯამებელი ოქმი: დასავლეთევროპული ენებისა და ლიტერატურის  სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი, რომანული ფილოლოგიის კათედრა (ფრანგული ენა) ასისტენტ პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული („ა“ კატეგორია)

 

შემაჯამებელი ოქმი: კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის  სასწავლო– სამეცნიერო ინსტიტუტი ბიზანტინისტიკის კათედრა ასისტენტ პროფესორი - 1 საშტატო ერთეული („გ“ კატეგორია)