საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

კონკურსი გამოცხადდა  2023  წლის 11 მაისს. ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე  ასოცირებული  პროფესორის თანამდებობაზე (ორი საშტატო ერთეული „ა“ კატეგორია)

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ: ბრძანებები  N103/01-01  10.05.2023 ; N111/01-01 30.05.2023

 

გასაუბრების გრაფიკი

პრეტენდენტის სახელი, გვარი

საკონკურსო მიმართულება

გასაუბრების თარიღი, დრო

გასაუბრების ადგილი

1

ირინე დემეტრაძე

ინგლისური ფილოლოგია

(ინგლისური ენა)

2023 წლის

7 ივლისი

12:00

თსუV კორპუსი, აუდიტორია

№226

2

სოფიო თოთიბაძე

ინგლისური ფილოლოგია

(ინგლისური ენა)

2023 წლის

7 ივლისი

12:30

თსუV კორპუსი, აუდიტორია

№226

 

შემაჯამებელი ოქმი