საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

კონკურსი გამოცხადდა 2023 წლის 7 მარტს თსუ დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის ალექსანდრე ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტის კლინიკური ანატომიისა და ექსპერიმენტული მოდელირების დეპარტამენტში მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის  სამეცნიერო  თანამდებობის დასაკავებლად - 1 საშტატო ერთეული (უვადოდ).

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ბრძანება N50/01-01 7.03.2023 წ.

კონკურსის შედეგები იხილეთ ბრძანება N94/01-01 02/05/2023