საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2023-2024 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადები: 

 

1.1. ბაკალავრიატის/დიპლომირებული მედიკოსის/სტომატოლოგის/ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამა:

ა) პირველსემესტრელთა რეგისტრაცია:

ა.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია და ხელშეკრულების გაფორმება - 4-12 სექტემბერი;

ა.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 14-18 სექტემბერი.

 

ბ) შემოდგომის სემესტრი:

ბ.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 7 აგვისტო - 18 სექტემბერი;

ბ.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 11-18 სექტემბერი;

ბ.გ) სააუდიტორიო მეცადინეობები - 18 სექტემბერი - 30 დეკემბერი;

ბ.დ) საგამოცდო პერიოდი - 9 იანვარი - 7 თებერვალი (დასკვნითი გამოცდები), 12-17 თებერვალი (დამატებითი გამოცდები);

ბ.ე) არდადეგები - 31 დეკემბერი - 8 იანვარი, 18 თებერვალი - 3 მარტი.

 

გ) გაზაფხულის სემესტრი:

გ.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 5 თებერვალი - 4 მარტი;

გ.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 26 თებერვალი - 4 მარტი;

გ.გ) სააუდიტორიო მეცადინეობები - 4 მარტი - 15 ივნისი;

გ.დ) საგამოცდო პერიოდი - 17 ივნისი - 15 ივლისი (დასკვნითი გამოცდები), 22 - 27 ივლისი (დამატებითი გამოცდები);

გ.ე) არდადეგები - 28 ივლისი - 22 სექტემბერი.

 

1.2. მაგისტრატურის/დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა:

ა) პირველსემესტრელ მაგისტრანტთა/დოქტორანტთა რეგისტრაცია:

ა.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 25 სექტემბერი - 2 ოქტომბერი;

ა.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 27 სექტემბერი - 2 ოქტომბერი.

 

ბ) შემოდგომის სემესტრი:

ბ.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 7 აგვისტო - 2 ოქტომბერი;

ბ.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 25 სექტემბერი - 2 ოქტომბერი;

ბ.გ) სააუდიტორიო მეცადინეობები - 2 ოქტომბერი - 30 დეკემბერი; 8-20 იანვარი;

ბ.დ) საგამოცდო პერიოდი- 22 იანვარი -10 თებერვალი (დასკვნითი გამოცდები), 15-23 თებერვალი (დამატებითი გამოცდები);

ბ.ე) არდადეგები - 24 თებერვალი - 3 მარტი.

 

გ) გაზაფხულის სემესტრი:

გ.ა) ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 5 თებერვალი - 4 მარტი;

გ.ბ) აკადემიური რეგისტრაცია - 26 თებერვალი - 4 მარტი;

გ.გ) სააუდიტორიო მეცადინეობები - 4 მარტი - 15 ივნისი;

გ.დ) საგამოცდო პერიოდი - 17 ივნისი- 13 ივლისი (დასკვნითი გამოცდები), 19 - 25 ივლისი (დამატებითი გამოცდები);

გ.ე) არდადეგები - 26 ივლისი - 29 სექტემბერი.

 

2023-2024 სასწავლო წელს სასწავლო პროცესი წარიმართება  სრულად დასწრებით ფორმატში, არადისტანციურ რეჟიმში.