საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

ცხადდება კონკურსი თსუ-ს ბაკალავრიატის საფეხურის მესამე, მეოთხე, მეხუთე და მეექვსე სემესტრის სტუდენტებისთვის ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული ერაზმუს+ პროგრამის სტიპენდიების მოსაპოვებლად

 

!!! ფიზიკური მობილობის განხორციელება დამოკიდებული იქნება ეპიდემიოლოგიურ სიტუაციაზე საქართველოსა და ევროპაში, ასევე მიმღებ ქვეყანაში შესვლასთან და დარჩენასთან დაკავშირებულ რეგულაციაზე

 

სტიპენდიების ჩამონათვალი ქვეყნების, უნივერსიტეტებისა და სასწავლო მიმართულებების მიხედვით:

 

ბულგარეთი

სოფიას უნივერსიტეტი

სასწავლო მიმართულებები (ინგლისურენოვანი): გეოგრაფია და გეოლოგია (თსუ-ს ზუსტ და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის)

მობილობის პერიოდი: 2021-22 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

 

ცენოვის ეკონომიკის აკადემია

სასწავლო მიმართულებები (ინგლისურენოვანი): ეკონომიკა, ბიზნესი (თსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის)

მობილობის პერიოდი: 2021-22 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

 

გერმანია

გისენის უნივერსიტეტი

სასწავლო მიმართულებები (გერმანულენოვანი):

 • ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები;
 • ეკონომიკა, ბიზნესი (თსუ-ს ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის)
 • ისტორია, კულტურის მეცნიერებები, გერმანული ენა (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის)
 • განათლების მეცნიერებები (ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის),
 • სოციოლოგია, პოლიტიკის მეცნიერება (სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის)

მობილობის პერიოდი: 2021-22 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

 

ბერლინის თავისუფალი უნივერსიტეტი

სასწავლო მიმართულებები (ინგლისურენოვანი): პოლიტიკის მეცნიერება, საერთაშორისო ურთიერთობები (სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდნტებისთვის).

სასწავლო მიმართულებები (გერმანულენოვანი):

 • ევროპული კვლევები, იურიდიული (იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის)
 • საერთაშორისო ურთიერთობები, პოლიტიკის მეცნიერება (სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის)
 • ისტორია (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის)
 • განათლება, ფსიქოლოგია (ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის)

მობილობის პერიოდი: 2021-22 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

 

ზაარლანდის უნივერსიტეტი

სასწავლო მიმართულებები (გერმანულენოვანი): 

 • გერმანული ენა (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის)
 • იურიდიული (იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის)
 • ბიზნესი, ეკონომიკა (ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის)
 • ბიოლოგია (ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის)

მობილობის პერიოდი: 2021-22 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

 

კილის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტი

სასწავლო მიმართულება (ინგლისურენოვანი): სოციალური სამუშაო (სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის)

სასწავლო მიმართულებები (გერმანულენოვანი): ბიზნესის ადმინისტრირება (ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის)

მობილობის პერიოდი: 2021-22 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

 

ვიადრინას ევროპული უნივერსიტეტი

სასწავლო მიმართულებები (ინგლიუსრენოვანი):

 • ეკონომიკა, ბიზნესი (ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის)
 • სოციალური და კულტურის მეცნიერებები (სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის)

სასწავლო მიმართულებები (გერმანულენოვანი): იურიდიული (იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის)

მობილობის პერიოდი: 2021/2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

 

ესპანეთი

როვირა და ვირგილის უნივერსიტეტი 

სასწავლო მიმართულებები (ესპანურენოვანი): ისტორია, არქეოლოგია (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის)

მობილობის პერიოდი: 2021-22 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

 

გრანადის უნივერსიტეტი

სასწავლო მიმართულებები (ინგლისურენოვანი/ესპანურენოვანი):

 • სოციალური მეცნიერებები (სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის)
 • ჰუმანიტარული (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის)
 • იურიდიული (იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის)

მობილობის პერიოდი: 2021-22 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

 

ბურგოსის უნივერსიტეტი

სასწავლო მიმართულებები (ესპანურენოვანი):

 • ბიზნეს ადმინისტრირება (ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის)
 • ესპანური ენა და ლიტერატურა (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის)

მობილობის პერიოდი: 2021-22 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

 

თურქეთი

კადირ ჰასის უნივერსიტეტი

სასწავლო მიმართულებები (ინგლისურენოვანი):

 • პოლიტიკის მეცნიერება, საერთაშორისო ურთიერთობები (სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის)
 • ეკონომიკა (ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის)

მობილობის პერიოდი: 2021-22 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

 

ჩუკუროვას უნივერსიტეტი 

სასწავლო მიმართულებები (ინგლისურენოვანი):

 • ბიზნესი და ეკონომიკა (ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის) 
 • საერთაშორისო ურთიერთობები, პოლიტიკის მეცნიერება (სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის)

მობილობის პერიოდი: 2021-22 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

 

აფიონ ქოჯათეფეს უნივერსიტეტი 

სასწავლო მიმართულებები (ინგლიუსრენოვანი): ბიზნესი და ეკონომიკა (ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის)

მობილობის პერიოდი: 2021/2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

 

აბანტ იზზეტ ბაისალ უნივერიტეტი (BAIBU)

სასწავლო მიმართულება ინგლისურენოვანი:

 • ფსიქოლოგია (ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის)
 • ეკონომიკა (ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის)
 • პოლიტიკური მეცნიერება, საერთაშორისო ურთიერთობები (სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის)

მობილობის პერიოდი: 2021-22 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

 

უშაკის უნივერსიტეტი

სასწავლო მიმართულება ინგლისურენოვანი: ინგლისური ფილოლოგია (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის)

სასწავლო მიმართულება თურქულენოვანი: თურქოლოგია (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის)

მობილობის პერიოდი: 2021-22 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

 

ესქიშეჰირ ოსმანგაზის უნივერსიტეტი

სასწავლო მიმართულებები (თურქულენოვანი): თურქული ენა და ლიტერატურა (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის)

მობილობის პერიოდი: 2021/2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

 

იტალია

ტუშას უნივერსიტეტი

სასწავლო მიმართულება (ინგლისურენოვანი): იურიდიული  (იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის)

მობილობის პერიოდი: 2021/2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

 

მესინას უნივერსიტეტი

სასწავლო მიმართულება (იტალიურენოვანი): საერთაშორისო ურთიერთობები, პოლიტიკის მეცნიერება (სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის)

სასწავლო მიმართულება (ინგლისურენოვანი): 

 • იურიდიული  (იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის)
 • საერთაშორისო ურთიერთობები, პოლიტიკის მეცნიერება (სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის)

მობილობის პერიოდი: 2021/2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

 

პოლონეთი

ოპოლეს უნივერსიტეტი

სასწავლო მიმართულება (ინგლისურენოვანი): ინგლისური ფილოლოგია (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის)

მობილობის პერიოდი: 2021-22 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

 

ვშეჰნიცას პოლონური უნივერსიტეტი

სასწავლო მიმართულება (ინგლისურენოვანი): ინგლისური ფილოლოგია, ესპანური ფილოლოგია (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის)

მობილობის პერიოდი: 2021-22 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

 

პოზნანის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი

სასწავლო მიმართულებები (ინგლისურენოვანი): კომპიუტერული მეცნიერება, ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია (ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის)

მობილობის პერიოდი: 2021/2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

 

იან დლუგოშის უნივერსიტეტი ჩენსტოხოვაში

სასწავლო მიმართულებები (ინგლიუსრენოვანი): ფსიქოლოგია, განათლება (ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის)

მობილობის პერიოდი: 2021/2022 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

 

რუმინეთი

ბუქარესტის უნივერსიტეტი

სასწავლო მიმართულება (ინგლისურენოვანი): ფილოსოფია (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის)

მობილობის პერიოდი: 2021-22 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

 

საბერძნეთი

დასავლეთ ატიკის უნივერსიტეტი  

სასწავლო მიმართულებები (ინგლისურენოვანი):

 • ბიზნესი და ეკონომიკა (ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის)
 • კომპიუტერული მეცნიერებები (ზუსტ და საბუნებისმეტყველო ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის)

მობილობის პერიოდი: 2021-22 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

 

საფრანგეთი

უნივერსიტეტი პარიზი 8

სასწავლო მიმართულებები (ფრანგულენოვანი): სოციალურ და პოლიტიკური მეცნიერებები (სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის)

მობილობის პერიოდი: 2021-22 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

 

რენის გამოყენებით მეცნიერებათა ეროვნული ინსტიტუტი (გამონაკლისის სახით,განაცხადის გაკეთება შეუძლიათ ბაკალავრიატის საფეხურის მესამე, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე და მეშვიდე სემესტრის სტუდენტებს!)

სასწავლო მიმართულება (ფრანგულენოვანი): კომპიუტერული მეცნიერება 

მობილობის პერიოდი: 2021-22 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

შენიშვნა: მოცემულ უნივერსიტეტში მობილობისთვის განაცხადის გაკეთებისთვის სავალდებულოა მიმღები უნივერსიტეტის ონლაინ ლექციებზე დასწრება (კურსის დასახელება: Formal Concept Analysis). ონლაინ ლექციები ჩატარდება 25 და 26 ოქტომბერს 18:30-20:30სთ. წინასწარ რეგისტრაცია ელ-ფოსტით outgoingmobility@tsu.ge სავალდებულოა

 

სერბეთი

ბელგრადის უნივერსიტეტი

სასწავლო მიმართულებები (ინგლისურენოვანი): ინგლისური ფილოლოგია (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის)

მობილობის პერიოდი: 2021-22 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

 

უნგრეთი

კაროლი გასპარის უნივერსიტეტი

სასწავლო მიმართულებები (ინგლისურენოვანი): ინგლისური ფილოლოგია (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის)

მობილობის პერიოდი: 2021-22 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

 

ფინეთი

ქაიაანის უნივერსიტეტი

სასწავლო მიმართულება (ინგლისურენოვანი): ტურიზმი (ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის)

მობილობის პერიოდი: 2021-22 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

 

!! გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ შესაძლოა, შეიცვალოს უნივერსიტეტების ჩამონათვალი, შესაბამისად, პერიოდულად შეამოწმეთ აღნიშნული განცხადება თსუ-ის ვებ-გვერდზე!

 

 

კონკურსზე დაშვების წინაპირობაა ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან ერთ-ერთი:

 

ა) მიმდინარე კონკურსის რეგისტრაციის დასრულებამდე არაუადრეს 4 კალენდარული წლით აღებული შემდეგი სერტიფიკატები:

 • ინგლისური ენის შემთხვევაში: TOEFL (90 iBT), IELTS (6.5 მინიმალური საშუალო ქულა) ან CAMBRIDGE (FCE)-ის სერთიფიკატი;
 • გერმანული ენის შემთხვევაში: TestDaF (TDN 3), DSH (DSH 1), DSD (B2), Goethe Certificate (90-100)
 • ფრანგული ენის შემთხვევაში: DELF (B2), DALF (B2)
 • იტალიური ენის შემთხვევაში: CILS (B2), PLIDA (B2)
 • ესპანური ენის შემთხვევაში: DELE (B2), eLADE (B2)
 • თურქული ენის შემთხვევაში: TYS (B2)

ან

ბ) უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული უცხოური ენების ინსტიტუციური ტესტირების შედეგი (არანაკლებ 71 ქულისა), რომელიც ძალაშია ტესტირების ჩატარების სემესტრისა და მომდევნო 1 სემესტრის განმავლობაში (შესაბამისად, ამ კონკურსის მიზნებისთვის ვალიდურად ითვლება 2021 წლის 2 მარტის და 6 ოქტომბრის ტესტირებათა შედეგები);

ან

გ) უცხოურ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში არანაკლებ 1 სემესტრის განმავლობაში დასწრებულად სწავლის დამადასტურებელი ოფიციალური ცნობა, სადაც სწავლების ენად გამოყენებული იყო იმ უნივერსიტეტში/პროგრამაზე მოქმედი სწავლების ენა, რაზეც განაცხადს აკეთებთ;  

 

სტიპენდიატთა შესარჩევი პროცესი:

 

 1. ელექტრონული განაცხადისა და შესაბამისი დოკუმენტაციის შემოწმება (თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი)
 2. გასაუბრება კანდიდატთა შესარჩევ კომისიასთან (თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ან/და მიმღები უნივერსიტეტი)
 3. საბოლოო შერჩევა/სტიპენდიის მინიჭება (მასპინძელი უნივერსიტეტი)

 

 

სააპლიკაციო დოკუმენტაციის ჩამონათვალი:

 

 1. პირადობის დამადასტურებელი კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტის - პასპორტის (მისი არარსებობის შემთხვევაში, პირადობის მოწობის) ასლი (სკანირებული pdf ვერსია);
 2. CV-ს ევროპული ფორმატი ინგლისურ ენაზე 
 3. ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ ინგლისურ ენაზე (სკანირებული pdf ვერსია); 
 4. მიმდინარე შეფასებების ამონაწერი აპლიკანტის მიერ გავლილი საგანმანათლებლო დისციპლინების მიხედვით, GPA-ის მითითებით (ინგლისურ ენაზე (სკანირებული PDF ვერსია);
 5. უცხო ენის ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ენის საერთაშორისო სერთიფიკატი ან უცხოეთში  საუნივერსიტეტო დონეზე მინიმუმ 1 სემესტრის განმავლობაში სწავლის დამადასტურებელი ცნობა, ასეთის არსებობის შემთხვევაში. აპლიკანტებს, რომლებსაც თსუ ენის ინსტიტუციური ტესტის დადებითი შედეგი აქვთ, არ ესაჭიროებათ დოკუმენტის ატვირთვა);
 6. სსსმ  პირის  სტატუსის  დამადასტურებელი  ოფიციალური  ცნობა/დოკუმენტი  (არსებობის შემთხვევაში  (სკანირებული  PDF   ვერსია));
 7. შევსებული სასწავლო ხელშეკრულება (სკანირებული PDF ვერსია). ხელშეკრულების შესავსებად იხილეთ სასურველი მასპინძელი უნივერსიტეტის ვებ-გვერდი, მოინიშნეთ თქვენთვის სასურველი საგნების ჩამონათვალი, კონსულტაცია გაიარეთ თქვენი ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში და მხოლოდ ამის შემდეგ შეავსეთ დოკუმენტის პირველი გვერდი, რომელიც შევსების შემდეგ უნდა დაამოწმოთ თქვენი ხელმოწერით და ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის წარმომადგენლის ხელმოწერით/ბეჭდით. დანართი 1 . (გთხოვთ იხ. ბრძანება); 
 8. რეკომენდაცია ინგლისურ/ქართულ ენაზე (ელექტრონულ სარეგისტრაციო პორტალზე mobility.tsu.ge რეკომენდატორის ველში უნდა შეიყვანოთ თქვენი რეკომენდატორის მონაცემები. რეკომენდატორს მეილზე მომენტალურად ეგზავნება ბმული, სადაც ონლაინ ავსებს რეკომენდაციას);
 9. სამოტივაციო წერილი არაუმეტეს 1 გვერდისა; ტექნიკური მახასიათებლები: ფონტი - Times New Roman, ფონტის ზომა - 12, line spacing – 1.0, ველები - 2სმ. (სამოტივაციო წერილი უნდა დაიწეროს იმ პროგრამაზე მოქმედ სწავლების ენაზე, რაზეც აპლიკანტი განაცხადს აკეთებს (PDF ვერსია);
 10. სასურველი უნივერსიტეტების ჩამონათვალი ინგლისურ ენაზე ლათინური ანბანის მიხედვით (განაცხადის გაკეთება შესაძლებელია მაქსიმუმ 3 უნივერსიტეტზე);

 

 

გაცვლით პროგრამაზე განაცხადის გაკეთებით დაინტერესებული სტუდენტები უნდა დარეგისტრირდნენ გაცვლითი და მობილობის პროგრამების მართვის ელექტრონულ სარეგისტრაციო პორტალზე mobility.tsu.ge და ატვირთონ სააპლიკაციო დოკუმენტაციის სრული ჩამონათვალი (PDF ფორმატში) და გადმოგზავნონ განაცხადი ელექტრონულად მიმდინარე წლის 1 ნოემბრის 14 საათამდე!

 

სტიპენდია მოიცავს:

 1. სწავლის გადასახადისაგან გათავისუფლებას,
 2. ყოველთვიურ სტიპენდიას ევროკომისიის მიერ დადგენილი ნიხრით
 3. ორმხრივი საერთაშორისო მგზავრობის ხარჯების ანაზღაურებას ევროკომისიის მიერ დადგენილი ნიხრით

შერჩეულმა სტიპენდიატებმა თავად უნდა აანაზღაურონ სავიზო მოსაკრებლისა და ყოველთვიური საერთაშორისო დაზღვევის ხარჯები!

 

დამატებითი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია: 


ა) ელექტრონული სარეგისტრაციო პორტალი mobility.tsu.ge:
     

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ პორტალი mobility.tsu.ge:

 • არ არეგისტრირებს განაცხადებს ზემოთ მითითებული ვადის (1 ნოემბრის 14:00სთ) გასვლის შემდეგ; 
 • არ არეგისტრირებს არასრულ სააპლიკაციო პაკეტს;
 • სააპლიკაციო განაცხადი ელექტრონულად აბარებულად ითვლება მხოლოდ გაგზავნის ღილაკის დაჭერის შემდეგ!
 • სააპლიკაციო დოკუმენტაციის წარმატებით გამოგზავნის შემდეგ, აპლიკანტი მეილზე მიიღებს შესაბამის შეტყობინებას;
 • გასაუბრებების დრო და თარიღი ინდივიდუალურად დაეგზავნება ყველა აპლიკანტს პორტალზე [mobility.tsu.ge] მითითებულ მეილზე;
 • აპლიკანტებთან გასაუბრება ჩატარდება დისტანციურად!

 

ბ) ფინანსები და Covid-19-თან დაკავშირებული შეზღუდვები:

 

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ:

 • ფიზიკური მობილობის განხორციელება შესაძლოა დაკავშირებული იყოს მიმღებ ქვეყანაში შესვლასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წესების და რეგულაციების დაცვასთან, როგორიცაა Covid-19 ვაქცინაციის სრული კურსის გავლის დამადასტურებელი დოკუმენტის ფლობა, PCR ტესტირება (ერთ ან მრავალჯერადად), საკარანტინო სივრცეში დარჩენა, სამოგზაურო, ჯანმრთელობის და უბედური შემთხვევის დაზღვევა და სხვა, რაც ფინანსურ ხარჯებთან და დროით რესურსთან არის დაკავშირებული. ყველა ასეთი ხარჯის ანაზღაურება უნდა განხორციელდეს მობილობაში მონაწილე სტუდენტის მიერ.
 • მსოფლიოში არსებული Covid-19 პანდემიის გამო, გამონაკლის შემთხვევებში, 2022 წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობა შეიძლება გაუქმდეს ან გადადებულ იქნას 2022-23 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრამდე!
 • მოცემული მობილობის მასპინძელი უნივერსტეტის მოთხოვნით გადადების შემთხვევაში, თსუ-ს მიერ ნომინირებულ სტუდენტებს უფლება ექნებათ განახორციელონ მობილობა არაუგვიანეს მე-7 სასწავლო სემესტრის განმავლობაში.

 

გ) კონკურსის ორგანიზების საფუძველი და შერჩევის წესი:

 

 

გაცვლითი და მობილობის პროგრამების მართვის ელექტრონულ სარეგისტრაციო პორტალზე mobility.tsu.ge გამოყენების სახელმძღვანელო

 

 

დამატებითი კითხვების არსებობის შემთხვევაში, დაუკავშირდით საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტს ელ-ფოსტაზე: outgoingmobility@tsu.ge