საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

კონკურსი თსუ-ს ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის საფეხურის სტუდენტებისთვის პოტსდამის უნივერსიტეტის (გერმანია) საზაფხულო სკოლის სტიპენდიის მოსაპოვებლად!

 

 

!!! ფიზიკური მობილობის განხორციელება დამოკიდებული იქნება როგორც ეპიდემიოლოგიურ სიტუაციაზე საქართველოსა და გერმანიაში, ასევე მიმღებ ქვეყანაში შესვლასთან და დარჩენასთან დაკავშირებულ რეგულაციაზე

 

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ თბილისის სახლემწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის და დოქტორანტურის საფეხურის შემდეგი მიმართულების სტუდენტებს:  ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი და სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

მობილობის პერიოდი: 2023 წლის 21 აგვისტო – 1 სექტემბერი

სამუშაო ენა: ინგლისური

სტიპენდიის ოდენობა: 1500 ევრო (აღნიშნული თანხიდან უნდა განხორციელდეს მონაწილეობის მოსაკრებლის გადახდა, რომელიც შეადგენს 850 ევროს; დარჩენილი თანხა კი განსაზღვრულია მგზავრობისა და ცხოვრების ხარჯის ანაზღაურებისთვის).   

შესაძლებელია კრედიტის მიღება: 3 ECTS

 

კონკურსში მონაწილეობასთან დაკავშირებული დეტალური ინფორმაცია, მათ შორის, წარსადგენი საბუთების ჩამონათვალი, იხილეთ აქ