საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

ცხადდება კონკურსი გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციაზე დასაქმებული ადმინისტრაციული პერსონალისთვის მალაგას უნივერსიტეტში (ესპანეთი) ერაზმუს+ პროგრამის ფარგლებში მობილობის სტიპენდიების მოსაპოვებლად!

 

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტის პერსონალს, რომელთა საქმიანობა მოიცავს ERASMUS+ საერთაშორისო კრედიტ მობილობის მართვას.

 

მობილობის პერიოდი: 2022-2023 აკადემიური წელი

მობილობის ხანგრძლივობა: 5 სამუშაო დღე + არაუმეტეს 2 დღისა მგზავრობისთვის

 

დეტალური ინფორმაციის მისღრებად, მათ შორის, წარსადგენი საბუთების შესახებ, იხილეთ დანართი.