საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon

ცხადდება კონკურსი თსუ-ს აკადემიური და ადმინისტრაციული პერსონალის წარმომადგენლებისთვის ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული ერაზმუს+ პროგრამის სტიპენდიების მოსაპოვებლად!

 

 

!!! ფიზიკური მობილობის განხორციელება დამოკიდებული იქნება ეპიდემიოლოგიურ სიტუაციაზე საქართველოსა და ევროპაში, ასევე მიმღებ ქვეყანაში შესვლასთან და დარჩენასთან დაკავშირებულ რეგულაციაზე

 

 

აკადემიური პერსონალისთვის:

 

 

ავსტრია

 

იოჰანეს კეპლერის ლინცის უნივერსიტეტი

მიმართულება: მათემატიკა

მობილობის ხანგრძლივობა: 5 სამუშაო დღე + არაუმეტეს 2 დღისა მგზავრობისთვის

 

გერმანია

 

ბრემენის უნივერსიტეტი

მიმართულება: ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა, ჰუმანიტარული ფაკულტეტი (გარდა ენებისა/ფილოლოგიისა)

მობილობის ხანგრძლივობა: 5 სამუშაო დღე + არაუმეტეს 2 დღისა მგზავრობისთვის

 

შპაიერის ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი (გერმანულენოვანი)

მიმართულება: იურიდიული

 

ტრირის უნივერსიტეტი (გერმანულენოვანი)

მიმართულება: გერმანული ფილოლოგია, იურიდიული, ეკონომიკა

მობილობის ხანგრძლივობა: 5 სამუშაო დღე + არაუმეტეს 2 დღისა მგზავრობისთვის

 

ვიადრინას ევროპული უნივერსიტეტი 

მიმართულება: ჰუმანიტარული ფაკულტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი, უცხო ენები (თსუ-ს ენების ცენტრის პედაგოგებისთვის)

მობილობის ხანგრძლივობა: 5 სამუშაო დღე 

 

ესპანეთი

 

ა კორუნიას უნივერსიტეტი

მიმართულება: იურიდიული

მობილობის ხანგრძლივობა: 5 სამუშაო დღე + არაუმეტეს 2 დღისა მგზავრობისთვის

 

როვირა და ვირჯილის უნივერსიტეტი

მიმართულება (ინგლისურენოვანი): არქეოლოგია, პალეობიოლოგია და პალეოანთროპოლოგია

მიმართულება (ესპანურენოვანი): იურიდიული 

მობილობის ხანგრძლივობა: 5 სამუშაო დღე + არაუმეტეს 2 დღისა მგზავრობისთვის

 

თურქეთი

 

აბანტ იზზეტ ბაისალ უნივერიტეტი (BAIBU)

მიმართულება: ფსიქოლოგია, პოლიტიკის მეცნიერებები

მობილობის ხანგრძლივობა: 5 სამუშაო დღე + არაუმეტეს 2 დღისა მგზავრობისთვის

 

 

ლიეტუვა

 

გედიმინას სახელობის ვილნიუსის ტექნიკური უნივერსიტეტი

მიმართულება: გეოლოგია, კომპიუტერული მეცნიერებები

მობილობის ხანგრძლივობა: 5 სამუშაო დღე + არაუმეტეს 2 დღისა მგზავრობისთვის

 

 

პოლონეთი

 

ბიალისტოკის უნივერსიტეტი

მიმართულება: იურიდიული ფაკულტეტი

მობილობის ხანგრძლივობა: 5 სამუშაო დღე + არაუმეტეს 2 დღისა მგზავრობისთვის

 

ვარშავის საინჟინრო და ჯანდაცვის უმაღლესი სკოლა

მიმართულებები: ქიმია

მობილობის ხანგრძლივობა: 5 სამუშაო დღე + არაუმეტეს 2 დღისა მგზავრობისთვის

 

პოზნანის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი

მიმართულებები: მენეჯმენტი, კომპიუტერული მეცნიერებები

მობილობის ხანგრძლივობა: 5 სამუშაო დღე + არაუმეტეს 2 დღისა მგზავრობისთვის

 

სოციალური და მედია კულტურის აკადემია ტორუნში

მიმართულებები: პოლიტიკის მეცნიერებები, ჟურნალისტიკა, ისტორია

მობილობის ხანგრძლივობა: 5 სამუშაო დღე + არაუმეტეს 2 დღისა მგზავრობისთვის

 

კრაკოვის პედაგოგიური უნივერსიტეტი

მიმართულება: ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, პოლიტიკის მეცნიერებები

           მობილობის ხანგრძლივობა: 5 სამუშაო დღე + არაუმეტეს 2 დღისა მგზავრობისთვის

 

 

 

რუმინეთი

 

ბუქარესტის უნივერსიტეტი 

მიმართულება: ფილოსოფია

მობილობის ხანგრძლივობა: 5 სამუშაო დღე + არაუმეტეს 2 დღისა მგზავრობისთვის

 

ორადეას უნივერსიტეტი 

მიმართულება: საერთაშორისო ურთიერთობები და პოლიტიკის მეცნიერებები 

მობილობის ხანგრძლივობა: 5 სამუშაო დღე + არაუმეტეს 2 დღისა მგზავრობისთვის

 

 

სლოვაკეთი

 

მატეი ბელის სახელობის უნივერსიტეტი

მიმართულებები: პოლიტიკის მეცნიერებები, ბიზნეს ადმინისტრირება, იურიდიული 

მობილობის ხანგრძლივობა: 5 სამუშაო დღე + არაუმეტეს 2 დღისა მგზავრობისთვის

 

კონსტანტინე ფილოსოფოსის სახელობის უნივერსიტეტი ნიტრაში

მიმართულებები: საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები

მობილობის ხანგრძლივობა: 5 სამუშაო დღე + არაუმეტეს 2 დღისა მგზავრობისთვის

 

 

უნგრეთი

 

კაროლი გასპარის უნივერსიტეტი

მიმართულება: ინგლისური ფილოლოგია

მობილობის ხანგრძლივობა: 10 დღე

 

შვედეთი

 

გოთენბურგის უნივერსიტეტი

მიმართულება: საზოგადოებრივი ჯანდაცვა

მობილობის ხანგრძლივობა: 12 დღე

 

ხორვატია

 

ზაგრების უნივერსიტეტი

მიმართულება: სლავური ფილოლოგია (უკრაინული ენა და ლიტერატურა)

მობილობის ხანგრძლივობა: 6 დღე

 

ზადარის უნივერსიტეტი

მიმართულება: ესპანური ფილოლოგია

მობილობის ხანგრძლივობა: 5 სამუშაო დღე + არაუმეტეს 2 დღისა მგზავრობისთვის

 

ადმინისტრაციული პერსონალისთვის:

 

გერმანია

 

კილის გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტი

მიმართულებები (ინგლისურენოვანი/გერმანულენოვანი): სოციალური სამუშაო, ბიზნესის ადმინისტრირება

მობილობის ხანგრძლივობა: 5 სამუშაო დღე + არაუმეტეს 2 დღისა მგზავრობისთვის

 

გაიზენჰაიმის უნივერსიტეტი

მიმართულება: ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა

მობილობის ხანგრძლივობა: 5 სამუშაო დღე + არაუმეტეს 2 დღისა მგზავრობისთვის

 

 

ესპანეთი

 

როვირა და ვირჯილის უნივერსიტეტი

მიმართულება: იურიდიული 

მობილობის ხანგრძლივობა: 5 სამუშაო დღე + არაუმეტეს 2 დღისა მგზავრობისთვის

 

რუმინეთი

 

ორადეას უნივერსიტეტი 

მიმართულება: საერთაშორისო ურთიერთობები და პოლიტიკის მეცნიერებები 

მობილობის ხანგრძლივობა: 5 სამუშაო დღე + არაუმეტეს 2 დღისა მგზავრობისთვის

 

 

 

 

!!! მოცემული კონკურსის ფარგლებში გამოცხადებული ყველა საგრანტო ადგილის შესაბამისი მობილობა უნდა განხორციელდეს 2023 წლის 30 ივნისამდე

 

 

სტიპენდიატთა შესარჩევი პროცესი:

 

 1. ელექტრონული განაცხადისა და შესაბამისი დოკუმენტაციის შემოწმება (თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი)
 2. გასაუბრება კანდიდატთა შესარჩევ კომისიასთან (თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი)
 3. საბოლოო შერჩევა/სტიპენდიის მინიჭება (მასპინძელი უნივერსიტეტი)

 

 

სააპლიკაციო დოკუმენტაციის ჩამონათვალი:

 

1. პასპორტის ასლი;

2. ცნობა სამსახურიდან (ინგლისურ ენაზე);

3. CV-ს ევროპული ფორმატი ინგლისურ ენაზე;

4. რეკომენდაცია ინგლისურ ენაზე (ელექტრონულ სარეგისტრაციო პორტალზე mobility.tsu.ge რეკომენდატორის ველში უნდა შეიყვანოთ თქვენი რეკომენდატორის მონაცემები. რეკომენდატორს მეილზე ეგზავნება ბმული, სადაც ონლაინ ავსებს რეკომენდაციას);

5.  შევსებული სამუშაო გეგმა ინგლისურ ენაზე 

ა)  აკადემიური პერსონალის/სწავლების მიზნით მობილობის (Staff Mobility for Teaching) შემთხვევაში:სამუშაო გეგმა უნდა მოიცავდეს 8 სალექციო საათს კვირაში; დოკუმენტი უნდა იყოს დამოწმებული თსუ-ს შესაბამისი ფაკულტეტის დეკანის ხელმოწერით და ბეჭდით;  დანართი 1

ბ) ადმინისტრაციული პერსონალის/ტრენინგის მიზნით მობილობის (Staff mobility for Training) შემთხვევაში: შევსებული მობილობის ხელშეკრულება თსუ-ს შესაბამისი სამსახურის/დეპარტამენტის ხელმოწერით დამოწმებული; დანართი 2

6. მასპინძელი უნივერსიტეტის მიერ გაცემული დაინტერესების წერილი (pre-acceptance) (ოფიციალური წერილი სავალდებულო არ არის, საკმარისია მეილით მიღებული თანხმობა/დაინტერესების დასტური, რომელიც გაცემული იქნება მასპინძელი უნივერსიტეტის შესაბამისი აკადემიური მიმართულების სამდივნოს ან/და პროფესორის მიერ);

 

 

 

გაცვლითი პროგრამაზე განაცხადის გაკეთებით დაინტერესებული აკადემიური/ადმინისტრაციული პერსონალი უნდა დარეგისტრირდეს გაცვლითი და მობილობის პროგრამების მართვის ელექტრონულ სარეგისტრაციო პორტალზე mobility.tsu.ge, ატვირთოს სააპლიკაციო დოკუმენტაციის სრული ჩამონათვალი (PDF ფორმატში) და გადმოგზავნოს განაცხადი ელექტრონულად მიმდინარე წლის 6 დეკემბრის 14 საათამდე!

 • გამოგზავნილი განაცხადის შეცვლა ან/და ატვირთული დოკუმენტ(ებ)ის გამოცვლა შეუძლებელია.
 • რეკომენდატორის მიერ რეკომენდაციის შევსების და გამოგზავნის გარეშე სააპლიკაციო განაცხადის გამოგზავნა არ არის შესაძლებელი. შესაბამისად, მშვნელოვანია რეკომენდატორი ჯეროვნად ინფორმირებული იყოს განაცხადის გამოგზავნის დედლაინის თაობაზე

 

დამატებითი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია: 


ა) გაცვლითი და მობილობის პროგრამების მართვის ელექტრონული სარეგისტრაციო პორტალი mobility.tsu.ge:
     

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ პორტალი mobility.tsu.ge:

 • არ არეგისტრირებს განაცხადებს ზემოთ მითითებული ვადის (6 დეკემბრის 14:00სთ) გასვლის შემდეგ; 
 • არ არეგისტრირებს არასრულ სააპლიკაციო პაკეტს;
 • სააპლიკაციო განაცხადი ელექტრონულად აბარებულად ითვლება მხოლოდ გაგზავნის ღილაკის დაჭერის შემდეგ!
 • სააპლიკაციო დოკუმენტაციის წარმატებით გამოგზავნის შემდეგ, აპლიკანტი მეილზე მიიღებს შესაბამის შეტყობინებას;
 • გასაუბრებების დრო და თარიღი ინდივიდუალურად დაეგზავნება ყველა აპლიკანტს პორტალზე [mobility.tsu.ge] მითითებულ მეილზე;

 

ბ) ფინანსები და Covid-19-თან დაკავშირებული შეზღუდვები:

 • ფიზიკური მობილობის განხორციელება შესაძლოა დაკავშირებული იყოს მიმღებ ქვეყანაში შესვლასთან დაკავშირებული ადმინისტრაციული წესების და რეგულაციების დაცვასთან, როგორიცაა Covid-19 ვაქცინაციის სრული კურსის (მათ შორის, ერთი ან მეტი ბუსტერ დოზის ჩათვლით) გავლის დამადასტურებელი დოკუმენტის ფლობა, PCR ტესტირება (ერთ ან მრავალჯერადად), საკარანტინო სივრცეში დარჩენა, სამოგზაურო, ჯანმრთელობის და უბედური შემთხვევის დაზღვევა და სხვა, რაც ფინანსურ ხარჯებთან და დროით რესურსთან არის დაკავშირებული. ყველა ასეთი ხარჯის ანაზღაურება უნდა განხორციელდეს მობილობაში მონაწილის მიერ.

 

დამატებითი კითხვების არსებობის შემთხვევაში, დაუკავშირდით საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტს ელ-ფოსტაზე outgoingmobility@tsu.ge