საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
GhsWNuwN1545210727.svg
ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი

2014 წლის ოქტომბერში, ფსიქოლოგიის მიმართულება გამოეყო სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტს ხოლო პედაგოგიკის სასწავლ-სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი კი ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტს, რომელთა გაერთიანების საფუძველზეც ჩამოყალიბდა ახალი - ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი.
ამჟამად, ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სწავლობს 2400-ზე მეტი სტუდენტი (სწავლების სამივე დონეზე), რომელთა განათლებასაც ემსახურება 60-მდე პროფესორი, ფაკულტეტზე ხორციელდება 4 საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა, 2 ინტეგრირებული საბაკალავრო-სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა, 2 Minor პროგრამა  და 15-მდე სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამა.

საკონტაქტო ინფორმაცია

დოქტორანტ ნინო ქიტოშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

დისერტაციის დაცვა

12/03
2024

დოქტორანტ ერეკლე მაღლაკელიძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

დისერტაციის დაცვა

15/03
2024

დოქტორანტ მაია შაშვიაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

დისერტაციის დაცვა

06/03
2024

დოქტორანტ ლენა ჯაჯანიძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

დისერტაციის დაცვა

09/02
2024

დოქტორანტ ანნა გვეტაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

დისერტაციის დაცვა

08/02
2024

დოქტორანტ თინათინ საბაურის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

დისერტაციის დაცვა

06/11
2023

დოქტორანტ მარიამ ოდილავაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

დისერტაციის დაცვა

24/10
2023

თომას მადსენის საჯარო ლექცია

საჯარო ლექცია

06/06
2023

დოქტორანტ ქეთევან ფანცულაიას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

დისერტაციის დაცვა

24/05
2023

დოქტორანტ თინათინ ტყეშელაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

დისერტაციის დაცვა

14/03
2023