საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
WaDXnGt91545210727.svg
სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი შეიქმნა 2005 წელს.  თუმცა,  მასში შემავალი ცალკეული სპეციალობები თბილისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის დაფუძნების  პირველივე  წლებიდან ისწავლება.  ფაკულტეტზე ექვსი მიმართულებაა: პოლიტიკის მეცნიერება, საერთაშორისო ურთიერთობები, სოციოლოგია და სოციალური მუშაობა, საზოგადოებრივი გეოგრაფია, ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია  და ინტერდისციპლინური,  სადაც სტუდენტებს სთავაზობენ  7 საბაკალავრო, 17 სამაგისტრო (მათ შორის 3 ინგლისურენოვან) და 11 სადოქტორო პროგრამას. 
ფაკულტეტზე სწავლობს  3000-მდე სტუდენტი,  რომელთა    უმეტესი ნაწილი ფლობს სრულ, ან ნაწილობრივ სახელმწიფო გრანტს. 

 

თსუ-ს კურსდამთავრებულები

იოსებ ჯაფარიძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

ნაშრომის დაცვა

16/12
2021

კახა ფუტკარაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

ნაშრომის დაცვა

23/12
2021

დავით სიდამონიძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

ნაშრომის დაცვა

27/12
2021

VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "პოლიტიკა კავკასიის გარშემო"

კონფერენცია

19/11
2021

26 მაისი მეხსიერების პოლიტიკის კონტექსტში

26/05
2021

სტუდენტთა VII საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია

კონფერენცია

21/05
2021

IX საერთაშორისო სამეცნიერო ონლაინ კონფერენცია „სივრცე, საზოგადოება, პოლიტიკა“

კონფერენცია

24/06
2021

ვებინარი „ივანე ჯავახიშვილის ღვაწლი“

23/04
2021

ნათელა ფარცხალაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

12/03
2021

სტუდენტური კონფერენცია - „ყალბი ამბები და დეზინფორმაცია: საფრთხეები, ბრძოლის გზები, ეთიკური და სამართლებრივი ასპექტები“

24/02
2021