საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
CB2Vv3JC1545210727.svg
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი წარმოადგენს თსუ ძირითად სასწავლო-სამეცნიერო და ადმინისტრაციულ ერთეულს,რომელიც აკადემიური თავისუფლების და ინსტიტუციური ავტონომიის ფარგლებში ახორციელებს საგანმანათლებლო პროგრამებსა და კვლევებს ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა დარგებში, უზრუნველყოფს სტუდენტთა მომზადებას და მათთვის შესაბამისი კვალიფიკაციის მინიჭებას.

.

 

თსუ-ს კურსდამთავრებულები

ქრისტინე ვარდანაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

28/01
2022

ზვიად ყალიჩავას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

27/12
2021

რომან აბრამიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

24/12
2021

ქეთევან ჩუბინიძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

05/10
2021

ზოია შედანიას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

01/07
2021

მეცხრე სტუდენტური კონფერენცია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში

საფაკულტეტო სტუდენტური კონფერენცია

01/07
2021

კავკასიის მე-7 საერთაშორისო სიმპოზიუმი პოლიმერებსა და პოლიმერულ მასალებში

სიმპოზიუმები

27/07
2021

გიგა გაბრიაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

11/06
2021

გრიგოლ ფერაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

27/05
2021

ირაკლი მეგრელიძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

28/05
2021