საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
CB2Vv3JC1545210727.svg
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 

ფაკულტეტის წარმატებულ კურსდამთავრებულთა ვიდეომიმართვები

 

 

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი წარმოადგენს თსუ ძირითად სასწავლო-სამეცნიერო და ადმინისტრაციულ ერთეულს,რომელიც აკადემიური თავისუფლების და ინსტიტუციური ავტონომიის ფარგლებში ახორციელებს საგანმანათლებლო პროგრამებსა და კვლევებს ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა დარგებში, უზრუნველყოფს სტუდენტთა მომზადებას და მათთვის შესაბამისი კვალიფიკაციის მინიჭებას.

 

 facebook

თსუ-ს კურსდამთავრებულები

გიორგი კაკულაშვილის  სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

30/05
2023

მეთერთმეტე საფაკულტეტო კონფერენცია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში

საფაკულტეტო კონფერენცია

01/02
2023

თამარ ჯოლოხავას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

09/02
2023

მარიამ შენგელიას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

16/12
2022

რუსუდან ჩალაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

02/12
2022

ირაკლი ჯავახიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

28/10
2022

თამარ ზაქარეიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

24/09
2022

რევაზ ბერაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

24/09
2022

ლიკა ლეშკაშელის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

28/06
2022

ინგა სამხარაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

15/06
2022