საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
CB2Vv3JC1545210727.svg
ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი წარმოადგენს თსუ ძირითად სასწავლო-სამეცნიერო და ადმინისტრაციულ ერთეულს,რომელიც აკადემიური თავისუფლების და ინსტიტუციური ავტონომიის ფარგლებში ახორციელებს საგანმანათლებლო პროგრამებსა და კვლევებს ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა დარგებში, უზრუნველყოფს სტუდენტთა მომზადებას და მათთვის შესაბამისი კვალიფიკაციის მინიჭებას.

.

 

თსუ-ს კურსდამთავრებულები

ანა გოგოლაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

06/04
2021

ნათია ფირყულაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

07/04
2021

გიორგი ხაზარაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

28/12
2020

ხათუნა მაკალათიას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

23/10
2020

ელენე კაკაბაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

12/10
2020

სოფიო ვეფხვაძის დისერტაციის დაცვა

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

28/09
2020

მერვე სტუდენტური კონფერენცია ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში

საფაკულტეტო სტუდენტური კონფერენცია

17/07
2020

არჩილ დურგლიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

22/07
2020

მარიამ ტარასაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

11/07
2019

მარინა სოსელიას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

02/06
2019