ზურაბ გაიპარაშვილი

დაბადების თარიღი: 03/02/1960
პროფესია: ფილოლოგი

განათლება:

 • თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი, –1984 წ.
 • თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივ პროფესიათა ფაკულტეტი (ფერწერა), - 1984 წ.
 • სამეცნიერო ხარისხი – ისტორიის დოქტორი


ტრენინგები და სემინარები:
 • ტრეინინგი საუნივერსიტეტო ადმინისტრაციის თანამდებობის პირთათვის „სტრატეგიული დაგეგმვა და საორგანიზაციო მენეჯმენტი“ (USAID), ქ. თბილისი; - 2007 წ.
 • საზაფხულო უნივერსიტეტი ევროპის საბჭოს ახალი წევრებისათვის, ქ. ანდორა (ანდორა), - 2000 წ.
 • საზაფხულო უნივერსიტეტი ევროპის საბჭოს ახალი წევრებისათვის, ქ. ლარნაკა (კვიპროსი), - 1998 წ.
 • ევროკავშირის პროგრამა ,,ახალგაზრდობა ევროპისათვის’’: ტრეინინგ-სემინარი ,,ახალგაზრდობის ინტერკულტურული განათლება’’, – ქ. სეთუბალი (პორტუგალია), - 1997 წ.
 • ევროკავშირის პროგრამა ,,ახალგაზრდობა ევროპისათვის’’: ტრეინინგ-სემინარი ,,ბავშვებისა და ახალგაზრდების არაფორმალური განათლება’’, – ქ. მადრიდი (ესპანეთი), -1996 წ.
 • ევროკავშირის პროგრამა ,,ახალგაზრდობა ევროპისათვის’’: ტრეინინგ-სემინარი ,,ახალგაზრდული სამთავრობო და არასამთავრობო სტრუქტურების თანამშრომლობა’’, – ქ. ბონი (გერმანია), - 1995 წ.
 • მოსკოვის ახალგაზრდობის ინსტიტუტის კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები, - 1994 წ.
 • ლენინგრადის პროფკავშირების კულტურის უმაღლესი სკოლა, კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები, - 1984 წ.

პროფესიული გამოცდილება:
 • 2010 წ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი.
 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მუზეუმის დირექტორის მოადგილე 2007-2010 წწ.
 • ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამუზეუმო სამსახურის უფროსი – 2005 –2007 წწ.
 • ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მუზეუმის მეცნიერ-მუშაკი – 1991 – 2005 წწ.
 • საქართველოს ახალგაზრდობის საქმეთა სახელმწიფო დეპარტამენტის თავმჯდომარე – 1998-2003 წწ.
 • საქართველოს ახალგაზრდობის საქმეთა სახელმწიფო დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე – 1994-1998 წწ.
 • საქართველოს ახალგაზრდობის საქმეთა სახელმწიფო დეპარტამენტის სამმართველოს უფროსი – 1994 წწ.
 • გაზეთ ,,ივერია-ექსპრესის’’ მთავარი რედაქტორის მოადგილე – 1992-1994 წწ.
 • თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის მასწავლებელი – 1989-1992 წწ.
 • თბილისის ინდუსტრიულ-პედაგოგიური ტექნიკუმის მასწავლებელი – 1986-1988 წწ.
 • ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უფროსი ლაბორანტი - 1984-1991 წწ.
 • ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კულტურის სახლის დირექტორის მოადგილე 1984 წწ.

საერთაშორისო ღონისძიებებში მონაწილეობა:
 • ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამა ბიბლიოთეკარებისთვის, აშშ, – 2013 წ.
 • ევროპის საბჭოს ტრეინინგ-სემინარი ,,ახალგაზრდობის ინერკულტურული განათლება’’ (საორგანიზაციო ჯგუფის ხელმძღვანელი) – ბაკურიანი (საქართველო) 2003 წ.
 • გაეროს ბავშვთა საკითხებისადმი მიძღვნილი გენერალური ასამბლეის საგანგებო სესია (დელეგაციის წევრი) – ქ. ნიუ-იორკი (აშშ), 2002 წ.
 • ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყნების ახალგაზრდობაზე პასუხისმგებელი მინისტრების მე-6 კონფერენცია (დელეგაციის ხელმძღვანელი) – ქ. თესალონიკი (საბერძნეთი), 2002 წ.
 • საზაფხულო უნივერსიტეტი ევროპის საბჭოს ახალი წევრებისათვის (საორგანიზაციო ჯგუფის ხელმძღვანელი) – გუდაური (საქართველო), 1999 წ.
 • ახალგაზრდობაზე პასუხისმგებელ მინისტრთა კლუბის მეოთხე შეხვედრა (დელეგაციის ხელმძღვანელი) – ქ. ერევანი (სომხეთი), 1999 წ.
 • ევროპის საბჭოს ქვეყნების ახალგაზრდობაზე პასუხისმგებელი მინისტრების მე-5 კონფერენცია (დელეგაციის ხელმძღვანელი) – ქ. ბუქარესტი (რუმინეთი), 1999 წ.
 • გაეროს ახალგაზრდობაზე პასუხისმგებელი მინისტრების პირველი მსოფლიო კონფერენცია (დელეგაციის ხელმძღვანელი) – ქ. ლისაბონი (პორტუგალია), 1998 წ.
 • ევროპის საბჭოს ახალგაზრდობის საქმეებზე სამთავრობო თანამშრომლობის კომიტეტის წევრი – ქ. სტრასბურგი (საფრანგეთი), 1998-2000 წწ.
 • ახალგაზრდობაზე პასუხისმგებელ მინისტრთა კლუბის მესამე შეხვედრა (დელეგაციის ხელმძღვანელი) – ქ. ბაქო (აზერბაიჯანი), 1998 წ.
 • ახალგაზრდობაზე პასუხისმგებელ მინისტრთა კლუბის მეორე შეხვედრა (დელეგაციის წევრი) – ქ. მოსკოვი (რუსეთი), 1997 წ.
 • ახალგაზრდობაზე პასუხისმგებელ მინისტრთა კლუბის პირველი შეხვედრა (საორგანიზაციო ჯგუფის ხელმძღვანელი) – ქ. თბილისი (საქართველო), 1996 წ.
 • ევროპის საბჭოს ტრეინინგ-სემინარი ბავშვებისა და ახალგაზრდების არაფორმალური განათლება (საორგანიზაციო ჯგუფის ხელმძღვანელის მოადგილე) – წინანდალი (საქართველო) 1995 წ.

სახელმწიფო პროგრამები და მოხსენებები:
 • "საქართველოს ბავშვთა დახმარების ერთიანი ეროვნული სამოქმედო პროგრამა" (თანაავტორი), - 2003 წ.
 • "სახელმწიფო მოხსენება საქართველოში ახალგაზრდების მდგომარეობის შესახებ"(ავტორთა ჯგუფის ხელმძღვანელი), 2003 წ.
 • "სახელმწიფო მოხსენება საქართველოში ახალგაზრდების მდგომარეობის შესახებ" (ავტორთა ჯგუფის ხელმძღვანელი), 2002 წ.
 • "სახელმწიფო მოხსენება საქართველოში ახალგაზრდების მდგომარეობის შესახებ" (ავტორთა ჯგუფის ხელმძღვანელი), 2001 წ.
 • "Youth and children’s rights on the background of Abkhaz conflict", თბ, 1998 წ.

კანონები:
 • "საქართველოს კანონი მავნე ზეგავლენისაგან არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ" (ავტორთა ჯგუფის ხელმძღვანელი), 2001 წ.
 • "საქართველოს კანონი სახელმწიფო ბაჟის შესახებ კანონში დამატების შეტანის შესახებ" (თანაავტორი), 2001 წ.
 • "საქართველოს კანონი ბავშვთა და ახალგაზრდული კავშირებისათვის სახელმწიფოებრივი მხარდაჭერის შესახებ" (ავტორთა ჯგუფის ხელმძღვანელი), 1999 წ.

კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტები: