საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2020-11-30
თარიღი 16:00 სთ
მისამართი სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა ჩატარდება ზუმის ვიდეოსაკონფერენციო პლატფორმის საშუალებით.

 

2020 წლის 30 ნოემბერს 16:00 საათზე გაიმართება დოქტორანტ დავით ლომინაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის „განათლების უფლების საერთაშორისო სტანდარტები და თანამედროვე ქართული კანონმდებლობის გამოწვევები“, სამეცნიერო ხელმძღვანელი - პროფესორი ნანა ჭიღლაძე) დაცვა.  
სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა ჩატარდება ზუმის ვიდეოსაკონფერენციო პლატფორმის საშუალებით. 
(Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/98148390706?pwd=STJ0bldmQ2Nxa0xNaEFJNE91L1ZOZz09

Meeting ID: 981 4839 0706

Passcode: 491811)


სადისერტაციო კომისია: გ.კვერენჩხილაძე (კომისიის თავმჯდომარე), ირაკლი კახიძე, (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე), გ.თევდორაშვილი, მ.კოპალეიშვილი, ზ.მაჭარაძე, რ.ხოფერია, თ.ავალიანი (კომისიის მდივანი). 

მსგავსი ღონისძიებები