საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2020-11-25
თარიღი 16:00 სთ
მისამართი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის I კორპუსის 06 აუდიტორიაში (ნულოვან სართულზე)

 

2020 წლის 25 ნოემბერს 16:00 საათზე გაიმართება დოქტორანტ ნინო ქათამაძის სადისერტაციო ნაშრომის „პირადი არაქონებრივი უფლებების დაცვის სამოქალაქოსამართლებრივი მექანიზმი“, სამეცნიერო ხელმძღვანელი - სამართლის დოქტორი მარიამ ცისკაძე) დაცვა.  

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა ჩატარდება სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის I კორპუსის 06 აუდიტორიაში (ნულოვან სართულზე). 

სადისერტაციო კომისია: თ.ნინიძე (კომისიის თავმჯდომარე), ნ.კვანტალიანი, (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე), გ.რუსიაშვილი, თ.ზამბახიძე, ე.შენგელია, გ.მახარობლიშვილი, ს.ჯორბენაძე (კომისიის მდივანი). 


 

მსგავსი ღონისძიებები