საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

(ძველი ვერსია)
eng
facebook
youtube
twitter icon
linkedin icon
რუკა
თარიღი 2020-11-14
თარიღი 14:00 სთ
მისამართი მისამართი: ი. ჭავჭავაძის გამზირი, თსუ I კორპუსი, აუდიტორია №06

2020 წლის 14 ნოემბერს 14:00 საათზე გაიმართება დოქტორანტ ზოია ხასიას სადისერტაციო ნაშრომის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან მოპყრობის სტანდარტები და პრაქტიკა სასჯელ-აღსრულების სისტემაში“, (სამეცნიერო ხელმძღვანელი პროფესორი მაია ივანიძე) დაცვა.  

სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა ჩატარდება სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის I კორპუსის 06 აუდიტორიაში (ნულოვან სართულზე). 

სადისერტაციო კომისია: ლ.ფაფიაშვილი (კომისიის თავმჯდომარე), ი.აქუბარდია, (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე), გ.დგებუაძე, ი.ვარძელაშვილი, ქ.მჭედლიშვილი-ჰედრიხი, ბ.ძამაშვილი, ბ.ჯიშკარიანი (კომისიის მდივანი). 

მსგავსი ღონისძიებები