ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ასისტენტ-პროფესორების აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად  გამოცხადებულ კონკურსში (რექტორის ბრძანება №:221/01-01, 09.12.2016) პრეტენდენტის სტატუსი მიენიჭათ და მოწვეულ არიან გასაუბრებაზე:


გვარი, სახელი
მიმართულება
თარიღი, დრო
 მისამართი:
1
სარჯველაძე ეთერი 
  მარკეტინგის კათედრა 03.02.2017 11:00 სთ.
თბილისი 0186, უნივერსიტეტის ქ. 2, თსუ-ს მე-10 კორპუსი, აუდიტორია 414.
 2  უროტაძე ეკატერინე მარკეტინგის კათედრა
 03.02.2017 11:15 სთ.  თბილისი 0186, უნივერსიტეტის ქ. 2, თსუ-ს მე-10 კორპუსი, აუდიტორია 414.
 3  გიორგობიანი მაია  ეკონომიკური და სოციალური სტატისტიკის კათედრა 03.02.2017 11:30 სთ.
 თბილისი 0186, უნივერსიტეტის ქ. 2, თსუ-ს მე-10 კორპუსი, აუდიტორია 414.
 4  მაღლაფერიძე ნიკოლოზი ეკონომიკური და სოციალური სტატისტიკის კათედრა    
03.02.2017 11:45 სთ.
 თბილისი 0186, უნივერსიტეტის ქ. 2, თსუ-ს მე-10 კორპუსი, აუდიტორია 414.
 5 შონია ზამირა
ეკონომიკური და სოციალური სტატისტიკის კათედრა
3.02.2017 12:00 სთ.
 თბილისი 0186, უნივერსიტეტის ქ. 2, თსუ-ს მე-10 კორპუსი, აუდიტორია 414.
 6  გაგლოშვილი ჯულიეტა ეკონომიკასა და ბიზნესში ინფორმაციული ტექნოლოგიების კათედრა
03.02.2017 12:15 სთ.
 თბილისი 0186, უნივერსიტეტის ქ. 2, თსუ-ს მე-10 კორპუსი, აუდიტორია 414.
 7  გოგნაძე თეიმურაზი ეკონომიკასა და ბიზნესში ინფორმაციული ტექნოლოგიების კათედრა
03.02.2017 12:30 სთ.
 თბილისი 0186, უნივერსიტეტის ქ. 2, თსუ-ს მე-10 კორპუსი, აუდიტორია 414.
 8  მელქოშვილი თინა ეკონომიკასა და ბიზნესში ინფორმაციული ტექნოლოგიების კათედრა
03.02.2017 12:45 სთ.
 თბილისი 0186, უნივერსიტეტის ქ. 2, თსუ-ს მე-10 კორპუსი, აუდიტორია 414.
 9  სეთურიძე რუსუდანი ეკონომიკასა და ბიზნესში ინფორმაციული ტექნოლოგიების კათედრა
03.02.2017 13:00 სთ.
 თბილისი 0186, უნივერსიტეტის ქ. 2, თსუ-ს მე-10 კორპუსი, აუდიტორია 414.