იურიდიული ფაკულტეტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის მიერ პრეტენდენტის სტატუსი მიენიჭა და გასაუბრებაზე დაბარებულია შემდეგი კონკურსანტები:

N
პრეტენდენტის სახელი, გვარი
საკონკურსო მიმართულება
გასაუბრების თარიღი, დრო
გასაუბრების ადგილი
 1  ვასილ გონაშვილი კონსტიტუციური სამართალი
 10.02.2017 11.00 სთ. თსუ, II კორპუსი ოთახი N 115
2
 თამარ ლალიაშვილი სისხლის სამართალი
10.02.2017 11.15 სთ.
თსუ, II კორპუსი ოთახი N 115
3
 მორის შალიკაშვილი  სისხლის სამართალი  10.02.2017 11.30 სთ. თსუ, II კორპუსი ოთახი N 115
 4  ეკატერინე შენგელია  კერძო სამართალი  10.02.2017 11.45 სთ. თსუ, II კორპუსი ოთახი N 115
 5  თამარ ზარანდია  კერძო სამართალი  10.02.2017 12.00 სთ. თსუ, II კორპუსი ოთახი N 115
 6 სოფიო ჩაჩავა
 კერძო სამართალი  10.02.2017 12.15  სთ. თსუ, II კორპუსი ოთახი N 115
 7 ნატალია მოწონელიძე
 კერძო სამართალი 10.02.2017 12.30  სთ.
თსუ, II კორპუსი ოთახი N 115
 8  სოლომონ მენაბდიშვილი  კერძო სამართალი  10.02.2017 12.45 სთ. თსუ, II კორპუსი ოთახი N 115