იურიდიული ფაკულტეტი

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე პროფესორის და ასოცირებული პროფესორის თანამდებობის დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის მიერ პრეტენდენტის სტატუსი მიენიჭა და გასაუბრებაზე დაბარებული არიან შემდეგი პრეტენდენტები:

28.06.2017
N
პრეტენდენტის სახელი, გვარი
 საკონკურსო მიმართულება  გასაუბრების
თარიღი, დრო
 გასაუბრების
ადგილი
1
 ლევან ალექსიძე  საერთაშორისო სამართალი  28.06.2017
15:00 სთ.
 თსუ, II კორპუსი
ოთახი N 135
2
 კონსტანტინე კორკელია  საერთაშორისო სამართალი  28.06.2017
15:15 სთ.
 თსუ, II კორპუსი
ოთახი N 135
3
 ლალი ფაფიაშვილი  სისხლის სამართალი  28.06.2017
15:30 სთ.
 თსუ, II კორპუსი
ოთახი N 135
4
 მაია ივანიძე  სისხლის სამართალი  28.06.2017
15:45 სთ.
 თსუ, II კორპუსი
ოთახი N 135
5
 გიორგი თუმანიშვილი  სისხლის სამართალი  28.06.2017
16:00 სთ.
 თსუ, II კორპუსი
ოთახი N 135
6
 მაია კოპალეიშვილი  ადმინისტრაციული სამართალი  28.06.2017
16:15 სთ.
 თსუ, II კორპუსი
ოთახი N 135
7
 კობა ყალიჩავა  ადმინისტრაციული სამართალი  28.06.2017
16:30 სთ.
 თსუ, II კორპუსი
ოთახი N 135
 8  გიორგი კვერენჩხილაძე  კონსტიტუციური სამართალი  28.06.2017
16:45 სთ.
 თსუ, II კორპუსი
ოთახი N 135
 9  ნანა ჭიღლაძე  კონსტიტუციური სამართალი  28.06.2017
17:00 სთ.
 თსუ, II კორპუსი
ოთახი N 135
 10  გიორგი კახიანი  კონსტიტუციური სამართალი  28.06.2017
17:15 სთ.
 თსუ, II კორპუსი
ოთახი N 135
11
 გიორგი თევდორაშვილი  კონსტიტუციური სამართალი  28.06.2017
17:30სთ.
 თსუ, II კორპუსი
ოთახი N 135


29.06.2017
 N პრეტენდენტის სახელი, გვარი
საკონკურსო მიმართულება
 გასაუბრების
თარიღი, დრო
 გასაუბრების
ადგილი
1
 ნუგზარ სურგულაძე  სამართლის ისტორია  29.06.2017
15:00 სთ.
 თსუ, II კორპუსი
ოთახი N 135
2
 გიორგი დავითაშვილი  სამართლის ისტორია  29.06.2017
15:15 სთ.
 თსუ, II კორპუსი
ოთახი N 135
3
 დავით ბოსტოღანაშვილი  სამართლის ისტორია  29.06.2017
15:30 სთ.
 თსუ, II კორპუსი
ოთახი N 135
 4  მარინა გარიშვილი  სამართლის ისტორია  29.06.2017
15:45 სთ.
 თსუ, II კორპუსი
ოთახი N 135
 5  ბესარიონ ზოიძე  კერძო სამართალი  29.06.2017
16:00 სთ.
 თსუ, II კორპუსი
ოთახი N 135
 6  თევდორე ნინიძე  კერძო სამართალი  29.06.2017
16:15 სთ.
 თსუ, II კორპუსი
ოთახი N 135
 7  ლადო ჭანტურია  კერძო სამართალი 2 9.06.2017
16:30 სთ.
 თსუ, II კორპუსი
ოთახი N 135
 8  ზურაბ ძლიერიშვილი  კერძო სამართალი  29.06.2017
16:45 სთ.
 თსუ, II კორპუსი
ოთახი N 135
 9  გიორგი ცერცვაძე  კერძო სამართალი  29.06.2017
17:00 სთ.
 თსუ, II კორპუსი
ოთახი N 135
10
 თამარ ზამბახიძე  კერძო სამართალი  29.06.2017
17:15 სთ.
 თსუ, II კორპუსი
ოთახი N 135
11
 ნატალია მოწონელიძე  კერძო სამართალი  29.06.2017
17:30სთ.
 თსუ, II კორპუსი
ოთახი N 135
 12  სოლომონ მენაბდიშვილი  კერძო სამართალი  29.06.2017
17:45სთ.
 თსუ, II კორპუსი
ოთახი N 135
13
 თამარ შოთაძე  კერძო სამართალი  29.06.2017
18:00სთ.
 თსუ, II კორპუსი
ოთახი N 135