არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი

არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი

კონკურსი ცხადდება ქართველურ ენათა განყოფილების მთავარი მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობის დასაკავებლად - ერთი საშტატო ერთეული. კონკურსი ცხადდ ება 2018 წლის   13 აპრილს . საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღება იწარმოებს 2018 წლის 14 მაის იდან 2018 წლის 23 მაის ის ჩათვლით დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ

 


კონკურსი ცხადდება ლექსიკოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელის  თანამდებობის დასაკავებლად - ერთი საშტატო ერთეული. კონკურსი ცხადდება 2018 წლის 13 აპრილს. საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღება იწარმოებს 2018 წლის 16 აპრილიდან 2018 წლის  23 აპრილის ჩათვლით. დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ( განცხადება და წესი)