წარმომადგენლობა


საზოგადოების დამფუძნებელი:
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი გიორგი შარვაშიძე

თავმჯდომარე:
ზაალ კოკაია

აღმასრულებელი დირექტორი
ზვიად ჭუმბურიძე

ადმინისტრაციული მენეჯერი
ინგა ფარნიაშვილი

ფინანსური მენეჯერი
თამარ შენგელია