გამოცდები

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შექმნილია საკოორდინაციო ჯგუფი - თსუ საგამოცდო ცენტრი, რომელიც უფლებამოსილია ორგანიზება გაუკეთოს თსუ-ში სწავლების სამივე საფეხურის:

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ საგამოცდო ცენტრის გვერდზე.