საკონტაქტო ინფორმაცია

ბმულები


ადმინისტრაციული დეპარტამენტები:

რექტორატი
მისამართი: 0179, თბილისი, ი.ჭავჭავაძის გამზ. 1, თსუ I კორპუსი

რექტორის მისაღები: 2 22 02 41 ფაქსი: +995 32 2 22 51 07, ელ.ფოსტა: rector@tsu.ge

ცხელი ხაზი: +995 32 2 25 04 84

სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტი: 2 25 04 84; 2 25 39 71
სტუდენტთა მომსახურების განყოფილება: 2 22 11 16; 2 22 11 17
აბიტურიენტთა მომზადების განყოფილება: 599 58 42 24; 599 97 70 90

პერსონალის მართვის დეპარტამენტი: 2 22 36 19

კანცელარია: 2 29 42 88

საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი: 2 22 23 91ფაკულტეტები: