თსუ დოქტორანტების წარმატება
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დოქტორანტების ფინანსური მხარდაჭერისთვის გამოცხადებულ სახელმწიფო საგრანტო კონკურსში კვლავ თსუ დოქტორანტები ლიდერობენ. (ვრცლად...)
Webometrics-ის რანჟირებით თსუ კავკასიის რეგიონის ლიდერია

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განცხადება
მისასალმებელია, რომ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ოფიციალური სიმბოლიკის - დროშისა და გერბის მიღებამ საზოგადოებაში დიდი რეზონანსი გამოიწვია. (ვრცლად...)
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს ოფიციალური სიმბოლიკა აქვს
თსუ-ს დროშა და გერბი საქართველოს პარლამენტთან არსებულმა ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭომ, უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ მიწოდებული კრიტერიუმების საფუძველზე მოამზადა.
2014-2015 სასწავლო წელი
სიახლეები 2014-2015 სასწავლო წლისთვის (ვრცლად...)


თსუ რექტორი უნივერსიტეტელების დახმარების ინიციატივით გამოდის
(ვრცლად...)