ადმინისტრაციული ორგანოს ხელმძღვანელის, მოადგილეების შესახებ ინფორმაცია

რექტორი
გიორგი შარვაშიძე

რექტორის მოადგილეები

მიხეილ ჩხენკელი

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი
ნუნუ ოვსიანიკოვა

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს მოადგილე
ლაშა საღინაძე