ადმინისტრაციული ორგანოს ხელმძღვანელის, მოადგილეების შესახებ ინფორმაცია

რექტორი
გიორგი შარვაშიძე

რექტორის მოადგილე
ნინო გვენეტაძე
ნინო ოკრიბელაშვილი

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი