ადმინისტრაციული ორგანოს ხელმძღვანელის, მოადგილეების შესახებ ინფორმაცია

რექტორი
გიორგი შარვაშიძე

რექტორის მოადგილე
ალექსანდრე ცისკარიძე
 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი
ნუნუ ოვსიანიკოვა

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს მოადგილე
ლაშა საღინაძე