ადმინისტრაციული ორგანოს ხელმძღვანელის, მოადგილეების შესახებ ინფორმაცია

რექტორი
გიორგი შარვაშიძე

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი
ნუნუ ოვსიანიკოვა

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს მოადგილე
ლაშა საღინაძე