2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის აკადემიური რეგისტრაცია
(ვრცლად...)
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განცხადება
მისასალმებელია, რომ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ოფიციალური სიმბოლიკის - დროშისა და გერბის მიღებამ საზოგადოებაში დიდი რეზონანსი გამოიწვია. (ვრცლად...)
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს ოფიციალური სიმბოლიკა აქვს
თსუ-ს დროშა და გერბი საქართველოს პარლამენტთან არსებულმა ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭომ, უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ მიწოდებული კრიტერიუმების საფუძველზე მოამზადა.
განცხადება „საქართველოს სახელმწიფო ენის“ კანონის შესახებ
„სახელმწიფო ენის შესახებ“ კანონის მიღებას საქართველოსათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. ის ქართული სახელმწიფოებრიობის განმტკიცების ერთ–ერთი აუცილებელი პირობაა (ვრცლად...)
2014-2015 სასწავლო წელი
სიახლეები 2014-2015 სასწავლო წლისთვის (ვრცლად...)


თსუ რექტორი უნივერსიტეტელების დახმარების ინიციატივით გამოდის
(ვრცლად...)