2019-10-16

თსუ QS Emerging Europe and Central Asia Rankings- ში დაწინაურდა

თსუ QS Emerging Europe and Central Asia Rankings- ში დაწინაურდა
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მსოფლიო უნივერსიტეტების კიდევ ერთ რანჟირებაში QS Emerging Europe and Central Asia Rankings დაწინაურდა. აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის 354 უნივერსიტეტს შორის თსუ 86-ე ადგილზეა.  რანჟირება აფასებს როგორც აკადემიურ რეპუტაციას, ასევე ციტირების მაჩვენებელს, კვლევით პროდუქტიულობას, საერთაშორისო განზომილებებს (უცხოელ სტუდენტთა  და პერსონალის რაოდნობა, საერთაშორისო კვლევითი ქსელის წევრობა)  და სხვა. თსუ QS Emerging Europe and Central Asia Rankings -ის შარშანდელი  მონაცემებით 109-ე ადგილს იკავებდა. 
ინფორმაცია  იხილეთ.
Print

« იხ. ყველა სიახლე