2018-10-14

2018-2019 სასწავლო წელი

2018-2019 სასწავლო წელი

მიღება ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამაზე - „ტურიზმი“
Print

« იხ. ყველა სიახლე