2019-02-18

2018-2019 სასწავლო წელი

2018-2019 სასწავლო წელი
მიღება ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სამაგისტრო პროგრამაზე - „ტურიზმი“
Print

« იხ. ყველა სიახლე