2014-09-08

2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის აკადემიური რეგისტრაცია!

2014-2015 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის აკადემიური რეგისტრაცია! 9 სექტემბერი

09:00 საათი 
  • ტურიზმის საერთაშორისო სკოლა;
  • ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი (მათ, ვისაც გავლილი აქვთ წინასწარი აკადემიური რეგისტრაცია).
10:00 საათი
  • ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი;
12:00 საათი
  • მედიცინის ფაკულტეტი,
  • სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი;
14:00 საათი
  • ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
16:00 საათი 
  • ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი (მათ, ვისაც არ აქვთ გავლილი წინასწარი აკადემიური რეგისტრაცია);
17:00 საათი
  • იურიდიული ფაკულტეტი.

10 სექტემბერი

10:00 საათი - სტუდენტები აირჩევენ  სხვა ფაკულტეტების შეთავაზებულ სასწავლო კურსებს.  


Print

« იხ. ყველა სიახლე