2015-02-18

2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის აკადემიური რეგისტრაცია

2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის აკადემიური რეგისტრაცია
23.02.2015

10:00 საათი - ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი (მათ, ვისაც გავლილი აქვთ წინასწარი რეგისტრაცია). ტურიზმის საერთაშორისო სკოლა;
11:00 საათი  - ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი;
12:00 საათი - სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი; მედიცინის ფაკულტეტი;
13:00 საათი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი;
16:00 საათი - ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი; ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი (მათ, ვისაც არ აქვს გავლილი წინასწარი რეგისტრაცია);
17:00 საათი - იურიდიული ფაკულტეტი.


24.02.2015

10:00 საათი  - სტუდენტები აირჩევენ  სხვა ფაკულტეტების შეთავაზებულ სასწავლო კურსებს.  


Print

« იხ. ყველა სიახლე