ბეჭდვა |/ დახურვა
 
2013-09-04

აკადემიური რეგისტრაცია!

აკადემიური რეგისტრაცია!
2013 – 2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის აკადემიური რეგისტრაცია დაიწყება 11 სექტემბერს. ამ დღეს სტუდენტებმა უნდა აირჩიონ მხოლოდ თავისი ფაკულტეტის საგნები. ბაზა სხვადასხვა ფაკულტეტებისთვის გაიხსნება განსხვავებულ დროს, კერძოდ:

12 სექტემბერს, 12:00 საათზე სტუდენტები აირჩევენ სხვა ფაკულტეტების შეთავაზებულ სასწავლო კურსებს

აკადემიური რეგისტრაციის თაობაზე სტუდენტებს ინფორმაცია  გაეგზავნათ sms.tsu.ge პროფილში და sms.tsu.ge ძირითად გვერდზე.

Print

« იხ. ყველა სიახლე