ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:0
09.07.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ გიორგი ხუბუას ბრძანება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ ფაკულტეტზე ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადებისა და კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების თაობაზე (ბრძანება N62/01–01)
ბრძანება №:0
01.07.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერისტეტში ქართულ-ფრანგული საერთაშორისო კონფერენციის - «საქართველო და საფრანგეთი - ღვინის ორი ცივილიზაცია» - ჩატარებისათვის სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ (ბრძანება N104/02-01)
ბრძანება №:0
29.06.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ გიორგი ხუბუას ბრძანება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 2006 წლის 22 მარტის #52 ბრძანებისა და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2006 წლის 24 მარტის #2/148 და 30 მარტის #59 ბრძანებების ძალადაკარგულად ცნობის თაობაზე (ბრძანება N60/01–01)
ბრძანება №:0
26.06.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ გიორგი ხუბუას ბრძანება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 2006 წლის 14 მარტის #38 ბრძანებისა და 2006 წლის 22 მარტის #49 ბრძანების ძალადაკარგულად ცნობის თაობაზე (ბრძანება N58/01–01)
ბრძანება №:57/01-01
26.06.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ გიორგი ხუბუას ბრძანება ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილიალებში ზაფხულის სემესტრში სასწავლო პროცესის დარეგულირების შესახებ (ბრძანება N57/01–01)
ბრძანება №:0
26.06.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ გიორგი ხუბუას ბრძანება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 1999 წლის 30 ნოემბრის #280, პრორექტორის 1999 წლის 13 დეკემბრის #3/670, რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 2005 წლის 22 სექტემბრის #184, რექტორის მოადგილის 2005 წლის 7 ნოემბრის #2/634 და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2005 წლის 11 ნოემბრის #227 ბრძანებების ძალადაკარგულად ცნობის თაობაზე (ბრძანება N56/01–01)
ბრძანება №:0
26.06.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ გიორგი ხუბუას ბრძანება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ ფაკულტეტზე ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადებისა და კონკურსის ჩატარების წესის დამტკიცების თაობაზე (ბრძანება N59/01–01)
ბრძანება №:0
25.06.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, გულნაზი გალდავას ბრძანება "ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ და სხვა დამხმარე სტრუქტურულ ერთეულებში კონკურსის ჩატარებისათვის საკონკურსო კომისიისა და სამდივნოს შექმნის შესახებ" ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 18.04.2007 წ # 25/02–01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (ბრძანება N52/02–01)
ბრძანება №:0
25.06.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, გულნაზი გალდავას ბრძანება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე პერსონალთან შრომითი ურთიერთობების შეწყვეტის შესახებ (ბრძანება N191/02–03)
ბრძანება №:0
18.06.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ გიორგი ხუბუას ბრძანება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2004 წლის 16 აპრილის #2/167 ბრძანებისა და 2005 წლის 21 დეკემბრის #2/738 ბრძანების ძალადაკარგულად ცნობის თაობაზე (ბრძანება N15/01–03)