ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:13/01–01
09.02.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ გიორგი ხუბუას ბრძანება უნივერსიტეტის ფაკულტეტის სასწავლო პროგრამით გათვალისწინებული სასწავლო დისციპლინების განმეორებით მოსმენის პროცესის მოწესრიგების შესახებ (ბრძანება N13/01–01)
ბრძანება №:06/02-01
08.02.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, გულნაზი გალდავას ბრძანება უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის თანამშრომელთა ატესტაციის ჩატარების ღონისძიებათა განხორციელების უზრუნველყოფის შესახებ (ბრძანება N06/02–01)
ბრძანება №:05/02-01
02.02.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, გულნაზი გალდავას ბრძანება უნივერსიტეტის ცენტრალური ადმინისტრაციის თანამშრომელთა ატესტაციის შესახებ (ბრძანება N05/02–01)
ბრძანება №:08/01–01
30.01.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ გიორგი ხუბუას ბრძანება 2006-2007 სასწავლო წელს მაგისტრატურაში მიღების ორგანიზებულად ჩატარების შესახებ (ბრძანება N08/01–01)
ბრძანება №:07/01–01
25.01.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ გიორგი ხუბუას ბრძანება იურიდიული სამსახურის უფროსის ლელა ბენიძის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელ პირად დანიშვნის თაობაზე (ბრძანება N07/01–01)
ბრძანება №:06/01-01
22.01.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ გიორგი ხუბუას ბრძანება "2006–2007 სასწავლო წლის დაწყების და სასწავლო პროცესის დარეგულირების შესახებ" რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 2006 წლის 29 სექტემბრის N01-01/240 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (ბრძანება N06/01–01)
ბრძანება №:01/01-03
18.01.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ გიორგი ხუბუას ბრძანება ზუგდიდის ფილიალში ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობებზე პერსონალის დანიშვნის შესახებ (ბრძანება N01/01–03)
ბრძანება №:05/01-01
17.01.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ გიორგი ხუბუას ბრძანება აკადემიკოს ლევან ჟიჟიაშვილის სახელობის აუდიტორიის გახსნის შესახებ (ბრძანება N05/01–01)
ბრძანება №:01–01/02
08.01.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, გულნაზი გალდავას ბრძანება უნივერსიტეტში ბეჭდებსა და ბლანკებზე ახალი სახელმწიფო გერბის გამოყენებასთან დაკავშირებით გასატარებლად ღონისძიებათა შესახებ“ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 2005 წლის 4 თებერვლის N14 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (ბრძანება N01-01/02)
ბრძანება №:01-02/02
05.01.2007
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის, პროფესორ გიორგი ხუბუას ბრძანება ოზურგეთის ფილიალში ვაკანტურ აკადემიურ თანამდებობებზე პერსონალის დანიშვნის შესახებ (ბრძანება N01-02/02)