ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:119/01-01
14.12.2010
2010-2011 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადების განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება №:2078/01-04
13.12.2010
სსიპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების მიერ 2010-2011 სასწავლო წელს სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მოპოვების ან გაზრდის საფუძველზე სტუდენტთა სიის განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება №:118/01-01
13.12.2010
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სასწავლო პროგრამების მოდერნიზაციის პროექტის კოორდინატორის შესარჩევი კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:117/01-01
13.12.2010
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2010 წლის 3 სექტემბრის №75/01-01 “სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2010-2011 საწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადების განსაზღვრისა და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2010 წლის 15 ივნისის №135/02-01 ბრძანების ძალადაკარგულად ცნობის შესახებ” ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ბრძანება №:116/01-01
10.12.2010
ერასმუს მუნდუსის გარე თანამშრომლობის ფანჯარა - ფაზა 2-ის ფარგლებში გამოყოფილი სტიპენდიების მოსაპოვებლად შესარჩევი კონკურსის ჩატარებისა და საკონკურსო კომისიის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:2028/01-04
03.12.2010
სსიპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის 2010-2011 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრიდან აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად დადგენილ ვადებში შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამის შეუსრულებლობის გამო სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ
ბრძანება №:114/01-01
01.12.2010
ივანე ჯავახიშვილის დაბადების 135 წლისთავის აღნიშვნის შესახებ
ბრძანება №:113/01-01
29.11.2010
კულტურული და სპორტული საქმიანობის სფეროში სსიპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ
ბრძანება №:2004/01-04
29.11.2010
სსიპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის სამჯერ ერთი და იგივე სავალდებულო სასწავლო კურსის მოსმენისა და კრედიტის ვერმიღების გამო სტუდენტის სტატუსის შეწყვეტის შესახებ
ბრძანება №:112/01-01
25.11.2010
სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ასოცირებულ და ასისტენტ პროფესორთა აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად კონკურსის გამოცხადების შესახებ