ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:23/01-01
29.02.2012
ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო უწყვეტი განათლების მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების კურსის ,,გეოგრაფია” დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:24/01-01
29.02.2012
ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო უწყვეტი განათლების მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების კურსის “ისტორია” დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:25/01-01
29.02.2012
ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო უწყვეტი განათლების მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების კურსის ,,ქართული ლიტერატურა’’ დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:26/01-01
29.02.2012
ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო უწყვეტი განათლების მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების კურსის ,,დაწყებითი საფეხურის პედაგოგთა საგნობრივ-მეთოდიკური კომპეტენციები’’ დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:27/01-01
29.02.2012
ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო უწყვეტი განათლების მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების კურსის ,,ბიოლოგია” დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:28/01-01
29.02.2012
ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო უწყვეტი განათლების მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების კურსის ,,მათემატიკა” დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:29/01-01
29.02.2012
ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო უწყვეტი განათლების მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების კურსის ,,მასწავლებელთა პროფესიული უნარები” დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:30/01-01
29.02.2012
ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო უწყვეტი განათლების მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების კურსის ,,ინოვაციური საკითხები მათემატიკის პროგრამაში” დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:22/01-01
29.02.2012
ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო უწყვეტი განათლების კურსის ,,აუდიო ინჟინერია’’ დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:21/01-01
29.02.2012
ა(ა)იპ- ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო უწყვეტი განათლების სასერტიფიკატო კურსის ,,სპორტული ნუტრიციოლოგია და კანონმდებლობა’’ დამტკიცების შესახებ