ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
« 1 2 3 »
 
 
ბრძანება №:01/03
12.08.2011
საბაკალავრო, დიპლომირებული მედიკოსის/ სტომატოლოგის და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების შეფასების ფორმის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:02/03
12.08.2011
სადოქტორო პროგრამის შეფასების ფორმის დამტკიცების შესახებ
ბრძანება №:03/03
12.08.2011
სასწავლო კურსის სილაბუსის შეფასების ფორმის დამტკიცების შესახებ
 
« 1 2 3 »