თსუ კანცლერის არჩევნები
თსუ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად აკადემიური საბჭოს მიერ შერჩეული კანდიდატურის წარმომადგენლობითი საბჭოსათვის წარდგენის ბოლო ვადად  2016 წლის 8 ივლისი განისაზღვრა(ვრცლად...)
აკადემიური საბჭოს არჩევნების განმეორებითი კენჭისყრა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე

თსუ-ში ახალი აკადემიური საბჭო აირჩიეს
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აკადემიური საბჭოს პირველი ეტაპის არჩევნებზე 13 წევრი აირჩიეს(ვრცლად..)
თსუ რექტორის მოვალეობის შემსრულებლი
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებლად დარეჯან თვალთვაძე აირჩიეს(ვრცლად..)
აკადემიური საბჭოს განცხადება
ბოლო დღეებში გავრცელდა არაერთი განცხადება ძალოვანი სტრუქტურების თანამშრომლების მხრიდან სტუდენტებზე, სტუდენტური მოძრაობის „აუდიტორია 115“ წევრებზე ზეწოლის შესახებ (ვრცლად..)
უნივერსიტეტების რანჟირების U-Multirank-ის რუკაზე თსუ-ს მაჩვენებლები აისახა
ერთ-ერთი ყველაზე გლობალური უნივერსიტეტების რანჟირების U-Multirank-ის რუკაზე ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაჩვენებლები აისახა(ვრცლად...)
2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

2015-2016 სასწავლო წელი
სიახლეები 2015-2016 სასწავლო წლისთვის (ვრცლად...)