წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომები

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
წარმომადგენლობითი საბჭოს სხდომა №2

2017 წლის 5 მაისი, 17:00 სთ
პეტრე მელიქიშვილის (115-ე) აუდიტორია

სავარაუდო დღის წესრიგი:


1.    სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების ცვლილებების დამტკიცება (მომხსენებელი: არჩილ კუკულავა)
2.    „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის ელეფთერ ანდრონიკაშვილის სახელობის ფიზიკის ინსტიტუტის დებულების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 10 აპრილის  №38/2017 დადგენილება (მომხსენებელი: გელა გელაშვილი)
3.    „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის - ალექსანდრე თვალჭრელიძის სახელობის მინერალური ნედლეულის კავკასიის ინსტიტუტის დებულების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 1 მაისის  №41/2017 დადგენილების დამტკიცება (მომხსენებელი: ნესტან გეგია)
4.    „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო კვლევითი ერთეულის - რაფიელ აგლაძის სახელობის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტის დებულების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 1 მაისის  №42/2017 დადგენილების დამტკიცება (მომხსენებელი: გია ტატიშვილი)
5.    „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის - არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დებულების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 1 მაისის  №43/2017 დადგენილების დამტკიცება (მომხსენებელი: ავთანდილ არაბული)
6.    „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის - შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის დებულების დამტკიცების შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 1 მაისის №44/2017 დადგენილების დამტკიცება (მომხსენებელი: ირმა რატიანი)
7.    „სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2014 წლის 22 დეკემბრის №118/2014 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ“ აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 1 მაისის  №45/2017 დადგენილების დამტკიცება (მომხსენებელი: არჩილ კუკულავა)