სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრებიეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი


პროფესორები:

შაბურიშვილი შოთა

თოდუა ნუგზარი

აბესაძე ნინო

ბარბაქაძე ხათუნა 

სტუდენტები

სოსიაშვილი თათია

გოდერძიშვილი ლია

ბერუაშვილი ანზორი

გაგელიძე ტარიელი

ხუციშვილი სანდრო

შვანგირაძე მათე

შუბითიძე ვლადიმერი


 ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი


პროფესორები:

გოგინავა უშანგი

თუთბერიძე ბეჟანი

მაჭავარიანი ლია

გეგეჭკორი არნოლდი

ხაჩიძე მანანა

თევზაძე ალექსანდრე

შოთა სამსონია

        სტუდენტები:

ბექაური ბექა

ბახტურიძე პაატა

ბასილაია ანანო

ჩეკურაშვილი ნინო


იურიდიული ფაკულტეტი 

პროფესორები:

თუმანიშვილი გიორგი

ცისკაძე მარიამი

თოდუა ნონა

გარიშვილი მარინა


სტუდენტები:

კვირიკაშვილი ბახვა

ონიანი თამარი

ოქიტაშვილი გიორგი

ართქმელაძე თორნიკე


მედიცინის ფაკულტეტი

პროფესორები:

მარგველაშვილი ვლადიმერი

ქიტუაშვილი თინა

ხოდელი ნოდარი

ჩხაიძე ზურაბ


სტუდენტები:

თამარ ჩხაიძე

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

პროფესორები:

წერეთელი მარი

შამილიშვილი მანანა

ტუკვაძე ავთანდილი

სტუდენტები:

ლორთქიფანიძე ლევანი

საბაური შალვა

შევარდნაძე თორნიკე


ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი

პროფესორები:

ჟვანია ირინე

ჩახუნაშვილი ნინო

სტუდენტები:

დადეშქელიანი ბექა

თოფურია სალომე


ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

პროფესორები:

ლორია კახაბერი

გორდეზიანი ლევანი

გელოვანი ნანი

თაბუაშვილი აპოლონი

ბრაჭული ირაკლი

ოთხმეზური გიორგი

პაიჭაძე თამარი

შარაბიძე თამარი

სტუდენტები:

ჯებაშვილი ნანა

მინდიაშვილი თეონა

სამხარაძე ლაშა

კეჟერაშვილი შოთა

ჯავახაძე გიორგი


თსუ–ს ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი 

გაიპარაშვილი ზურაბი

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის დირექტორი

ღარიბაშვილი ირაკლი

ალექსანდრე ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტი

სუმბაძე ციური

ალექსანდრე ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტი

ბაშელეიშვილი ლევანი

ანდრია რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი

ქადეიშვილი თორნიკე

არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი

მაჭავარიანი ნანა

ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი

წაქაძე სევერიანი

ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი

ხომერიკი გიორგი

თინათინ წერეთლის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი

რუსიაშვილი გიორგი

ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი

იოსელიანი ხათუნა

კავკასიის ალექსანდრე თვალჭრელიძის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტი

ახალბედაშვილი ლალი

მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი

ალანია ვიქტორი

პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი

რევიშვილი ზურაბი

პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი

ხეცურიანი ნათელა

რაფიელ აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი

ხუციშვილი მარინე

შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი

ნემსაძე ადა

მაღალი ენერგიების ფიზიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

თამარ ჯობავა

ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

მიხეილ რუხაია