სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 

წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრები


ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

პროფესორები:

•    შაბურიშვილი შოთა
•    თოდუა ნუგზარი
•    აბესაძე ნინო
•    ბარბაქაძე ხათუნა
სტუდენტები:
•    სოსიაშვილი თათია
•    ბერუაშვილი ანზორი
•    გაგელიძე ტარიელი
•    შვანგირაძე მათე
•    შუბითიძე ვლადიმერი


ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

პროფესორები:
•    გოგინავა უშანგი
•    თუთბერიძე ბეჟანი
•    მაჭავარიანი ლია
•    გეგეჭკორი არნოლდი
•    ხაჩიძე მანანა
•    თევზაძე ალექსანდრე
•    სამსონია შოთა
       სტუდენტები:
•    ბახტურიძე პაატა
•    ბასილაია ანანო
•    კვირიკაშვილი ბაჩანა


იურიდიული ფაკულტეტი

პროფესორები:
•    თუმანიშვილი გიორგი
•    ცისკაძე მარიამი
•    თოდუა ნონა
•    გარიშვილი მარინა

სტუდენტები:
•    კვირიკაშვილი ბახვა
•    ონიანი თამარი
•    ოქიტაშვილი გიორგი
•    ართქმელაძე თორნიკემედიცინის ფაკულტეტი

პროფესორები:
•    მარგველაშვილი ვლადიმერი
•    ქიტუაშვილი თინა
•    ხოდელი ნოდარი
•    ჩხაიძე ზურაბ
სტუდენტები:
•    თამარ ჩხაიძე

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

პროფესორები:
•    წერეთელი მარი
•    შამილიშვილი მანანა
•    ტუკვაძე ავთანდილი
სტუდენტები:
•    ლორთქიფანიძე ლევანი
•    საბაური შალვა
•    შევარდნაძე თორნიკე

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი

პროფესორები:
•    ჟვანია ირინე
•    ჩახუნაშვილი ნინო
სტუდენტები:
•    დადეშქელიანი ბექა
•    თოფურია სალომე


ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

პროფესორები:
•    ლორია კახაბერი
•    გორდეზიანი ლევანი
•    გელოვანი ნანი
•    თაბუაშვილი აპოლონი
•    ბრაჭული ირაკლი
•    ოთხმეზური გიორგი
•    პაიჭაძე თამარი
•    შარაბიძე თამარი
სტუდენტები:
•    ჯებაშვილი ნანა
•    მინდიაშვილი თეონა
•    სამხარაძე ლაშა
•    კეჟერაშვილი შოთა
•    მურღულია ირაკლი

თსუ–ს ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი
•    გაიპარაშვილი ზურაბი
ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის დირექტორი
•    ღარიბაშვილი ირაკლი
ალექსანდრე ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტი
•    სუმბაძე ციური
ალექსანდრე ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტი
•    ბაშელეიშვილი ლევანი
ანდრია რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი
•    ქადეიშვილი თორნიკე
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი
•    მაჭავარიანი ნანა

ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი
•    წაქაძე სევერიანი
ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი
•    ხომერიკი გიორგი
თინათინ წერეთლის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი
•    რუსიაშვილი გიორგი
ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი
•    იოსელიანი ხათუნა
კავკასიის ალექსანდრე თვალჭრელიძის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტი
•    ახალბედაშვილი ლალი
მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი
•    ალანია ვიქტორი
პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი

პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი
•    ხეცურიანი ნათელა
რაფიელ აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი
•    ხუციშვილი მარინე

შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
•    ნემსაძე ადა
ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი
•    მიხეილ რუხაია
მაღალი ენერგიების ფიზიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი
•    თამარ ჯობავა