სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრები


სპიკერი - კახაბერ ლორია

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი

პროფესორები:

• შაბურიშვილი შოთა
• თოდუა ნუგზარი
• აბესაძე ნინო
• ბარბაქაძე ხათუნა
სტუდენტები:
• სოსიაშვილი თათია
• ბერუაშვილი ანზორი
• გაგელიძე ტარიელი
• შვანგირაძე მათე
• შუბითიძე ვლადიმერი


ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

პროფესორები:
• გოგინავა უშანგი
• თუთბერიძე ბეჟანი
• მაჭავარიანი ლია
• გეგეჭკორი არნოლდი
• ხაჩიძე მანანა
• სამსონია შოთა
სტუდენტები:
• ბახტურიძე პაატა
• ბასილაია ანანო
• კვირიკაშვილი ბაჩანა

იურიდიული ფაკულტეტი

პროფესორები:
• თუმანიშვილი გიორგი
• ცისკაძე მარიამი
• თოდუა ნონა
• გარიშვილი მარინა
სტუდენტები:
• კვირიკაშვილი ბახვა
• ონიანი თამარი
• ოქიტაშვილი გიორგი
• ართქმელაძე თორნიკე

მედიცინის ფაკულტეტი

პროფესორები:
• მარგველაშვილი ვლადიმერი
• ქიტუაშვილი თინა
• ხოდელი ნოდარი
• ჩხაიძე ზურაბ
სტუდენტები:
• თამარ ჩხაიძე

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

პროფესორები:
• წერეთელი მარი
• შამილიშვილი მანანა
• ტუკვაძე ავთანდილი
სტუდენტები:
• ლორთქიფანიძე ლევანი
• საბაური შალვა
• შევარდნაძე თორნიკე

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი

პროფესორები:
• ჟვანია ირინე
• ჩახუნაშვილი ნინო
სტუდენტები:
• დადეშქელიანი ბექა
• თოფურია სალომე


ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

პროფესორები:
• ლორია კახაბერი
• გორდეზიანი ლევანი
• გელოვანი ნანი
• თაბუაშვილი აპოლონი
• ბრაჭული ირაკლი
• ოთხმეზური გიორგი
• პაიჭაძე თამარი
• შარაბიძე თამარი
სტუდენტები:
• ჯებაშვილი ნანა
• მინდიაშვილი თეონა
• სამხარაძე ლაშა
• კეჟერაშვილი შოთა
• მურღულია ირაკლი

თსუ–ს ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი
• გაიპარაშვილი ზურაბი
ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკის დირექტორი
• ღარიბაშვილი ირაკლი
ალექსანდრე ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტი
• სუმბაძე ციური
ალექსანდრე ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტი
• ბაშელეიშვილი ლევანი
ანდრია რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი
• ქადეიშვილი თორნიკე
არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი

ელეფთერ ანდრონიკაშვილის ფიზიკის ინსტიტუტი
• წაქაძე სევერიანი
ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი
• ხომერიკი გიორგი
თინათინ წერეთლის სახელმწიფოსა და სამართლის ინსტიტუტი
• რუსიაშვილი გიორგი
ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი
• იოსელიანი ხათუნა
კავკასიის ალექსანდრე თვალჭრელიძის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტი
• ახალბედაშვილი ლალი
მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი
• ალანია ვიქტორი
პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი

პეტრე მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი
• ხეცურიანი ნათელა
რაფიელ აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი
• ხუციშვილი მარინე

შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
• ნემსაძე ადა
ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი
• მიხეილ რუხაია
მაღალი ენერგიების ფიზიკის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი
• თამარ ჯობავა