ნინო ოკრიბელაშვილი

ნინო ოკრიბელაშვილი

დაბადების თარიღი-1961.09.09

განათლება:

1978-84 წწ -  თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი (თსსუ), დიპლომამდელი განათლება: სპეციალობა ”სამკურნალო საქმე”
1984-86 წწ  - თსსუ, კლინიკური ორდინატურა.  სპეციალობა „ფსიქიატრია“
1990 წ. -  თსსუ, მინიჭებული ხარისხი: მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი

1999 წ. -  თსსუ, მინიჭებული ხარისხი: მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი
2000-01 წწ - ჯორჯ ვაშინგტონის უნივერსიტეტი, ბიზნესისა და ადმინისტრირების სკოლა - ახალგაზრდა ლექტორთა გაცვლითი პროგრამა, აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის სტიპენდია, ადმინისტრირებული ამერიკული საბჭოების (ACCEL) მიერ
2007წ. - პროფესიული ტრენინგი: „ჯანდაცვის სისტემური მენეჯმენტი“ - OPM-ის საერთაშორისო სასწავლო კურსი ადმინისტრირებული შჯსდ-ის სამინისტოსა და ქართული უნივერსიტეტის მიერ
2007წ. - პროფესიული ტრენინგი: „ ტრადიციული ჩინური მედიცინის მენეჯმენტი“, ადმინისტრირებული ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ეკონომიკური და სავაჭრო ოფისის მიერ. პეკინი, ჩინეთი
2005-2006 წ.- საერთაშორისო სასწავლო პროგრამა: “საპენსიო რეფორმა – გრძელვადიანი გადაწყვეტილებების მიღება”, I- II ეტაპი, ორგანიზებული SIDA/BICON-ის მიერ,  სტოკჰოლმი, შვედეთი
2005 წ. - პროფესიული ტრენინგი: „სოციალური უსაფრთხოების სისტემა“, ორგანიზებული USAID/World Learning-ის მიერ
2003 წ. - უმაღლესი განათლების დაგეგმარების სპეციალისტთა და მენეჯერთა ტრენინგი, მომზადებული IIEP/UNISCO-ს მიერ, განხორციელებული განათლების პოლიტიკის დაგეგმვის და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტის მიერ. ბაკურიანი, საქართველო
2001-2003წწ. - ალბერტო ვილარის სამედიცინო პროგრამა (I-II ეტაპი), ამერიკა-ავსტრიის ფონდი, ვენის საუნივერსიტეტო კლინიკა - ზალცბურგ (ავსტრია) - კორნელის (აშშ) სემინარები ფსიქიატრიაში, ორგანიზებული OSI/AAF-ის მიერ
1997 წ. -  XVI საერთაშორისო სასწავლო სემინარი: "წამების მსხვერპლთა და მათი ოჯახების რეაბილიტაცია"; ორგანიზებული RCT/IRCT–ის მიერ (კოპენჰაგენი, დანია)

ჯილდოები:

2017 წ. - საქართველოს შჯსდ-ის სამინისტროს სიგელი და მედალი სამედიცინო სფეროს განვითარებაში შეტანილი მნიშვნელოვანი წვლილისთვის
2000-2002 წწ. - საქართველოს პრეზიდენტის პირველი ხარისხის სტიპენდიანტი

პედაგოგიური გამოცდილება:

2016-2019წწ  -  ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  აკადემიური საბჭოს წევრი
2014-2014წწ  -  ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრი
1997 წლიდან   ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტი, ფსიქიატრიის და სამედიცინო ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი, სრული პროფესორი 2012 წლიდან - (სხვადასხვა დროს იყო ასისტენტი, დოცენტის, ასოცირებული პროფესორი)
2007-09  წწ. -  სოციალური მუშაკების სკოლა (PHDS), დირექტორი (ევროკავშირის გრანტის ფარგლებში - Program of Cooperation in the Black Sea Region in Area of Migration between Countries of Origin, Transit and Destination)
1993-2018 წწ. -  მოწვეული ლექტორის რანგში თანამშრომლობდა სხვადასხვა უმაღლეს
სასწავლებლებთან: უმაღლესი სამედიცინო სკოლა „აიეტი“ (დავით ტვილდიანის
სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტი), თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი,
თბილისის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი, „თბილისის ფსიქოლოგიის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“, „დასტაქარი“, „ქართული უნივერსიტეტი“, „წმიდა თამარ მეფის სასწავლო ინსტიტუტი“ და სხვა.


პროფესიული გამოცდილება:

2015 წლიდან  - შპს   „ფსიქიკური   ჯანმრთელობის   და   ნარკომანიის   პრევენციის   ცენტრი“,   გენერალური დირექტორის მოადგილე კლინიკურ დარგში
2011-2015 წწ -  ფსიქიატრიული    დეპარტამენტის    ხელმძღვანელი,    შპს    „უნიმედ-კახეთი”,    თბილისის რეფერალური ჰოსპიტალი
2007-2008 წწ -   სსიპ  „ჯანმრთელობის  და  სოციალური  პროგრამების  სააგენტო“,  უფროსის  მრჩეველი  და პროგრამის კონსულტანტი
2004 -07 წწ - საქართველოს  სოციალური  დაზღვევის  ერთიანი   სახელმწიფო  ფონდი,  სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე
2004 წ-დან საქართველოს  შრომის,  ჯანმრთელობის  და  სოციალური  დაცვის  სამინისტრო,  მინისტრის მოადგილე
1987-2010 წწ - მ.  ასათიანის  სახელობის  ფსიქიატრიის  ს/კ  ინსტიტუტი  (ეკავა  შემდეგი  თანამდებობები: უმცროსი მეცნიერმუშაკი, უფროსი მეცნიერმუშაკი, სწავლული მდივანი, დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში, სამეცნიერო დირექტორი)

ჩართულობა საზოგადოებრივ საქმიანობაში:

2018 -დღემდე - საქართველოს სამედიცინო ასოციაციების გაერთიანების თავმჯდომარე
2018 -დღემდე - ორმაგი დიაგნოზების მსოფლიო ასოციაციის წევრი (2018წ-დან)
2017-2018 წწ   -  საქართველოს    განათლების    ხარისხის    განვითარების ეროვნული    ცენტრის    სააპელაციო    საბჭოს თავმჯდომარე
2013 წლიდან  -  დღემდე  -  საქართველოს  პარლამენტის  ჯანმრთელობის  დაცვისა  და  სოციალურ  საკითხთა  კომიტეტთან შექმნილი ფსიქიკური ჯანმრთელობის მრჩეველთა საბჭოს წევრი
2011წლიდან დღემდე - ავლიპი ზურაბაშვილის სახელობის ფსიქიატრთა საზოგადოების გენერალური მდივანი (2013-2018) და გამგეობის წევრი
2011 წლიდან  დღემდე -   საქართველოს   შრომის,   ჯანმრთელობის   და   სოციალური   დაცვის   სამინისტროს   ფსიქიკური ჯანმრთელობის პოლიტიკის საბჭოს წევრი
2006-2009 წწ  -  ევროსაბჭოს  ექსპერტი,  ჯანმრთელობის  დივიზიონი,  სოციალური  ერთობისა  და  საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში ნაწილობრივი თანხმობის და ჯანმრთელობის დეპარტამენტი, ფსიქიკური ჯანმრთელობის
სფეროში გამოყენებული ინსტრუმენტების შემმუშავებელი კომიტეტი ()
2006-2009 წწ. -  საქართველოს  განათლების  სამინისტრო,  სსიპ  „განათლების  აკრედიტაციის  ეროვნული   ცენტრის“ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების აკრედიტაციის საბჭოს წევრი
2005-2007წწ. - საპენსიო რეფორმის ჯგუფის წევრი, საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი
2005-2009 წწ. - ტრავმული სტრესის სპეციალისტთა ასოციაციის წევრი (ATSS) ()
2002  -  2007 წწ -. დიპლომის  შემდგომი  და  უწყვეტი  სამედიცინო  განათლების  საბჭოს  წევრი,  საქართველოს  შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტრო
2000 -დან ალუმნა JFDP
1996-2010 წწ. - ევროპის ტრავმული სტრესის შემსწავლელი საზოგადოების წევრი (ECTSS)

ძირითადი პუბლიკაციები:

1.  Interdisciplinary collaboration in Practice; The Georgia Process and Model (2018) Halbreich U., Chkonia E., Okribelashvili N., Karosanidze I , Goginashvili K. in book: Advances in Psychiatry edited by Afzal Javed, Kostas N. Fountoulakis Edition: Springer, 2019 pp.267-278
2.   Culture and prevalence of hallucinations in schizophrenia - Bauer, S.M., Schanda, H., Karakula, H., Olajossy- Hilkesberger, L., Rudaleviciene, P., Okribelashvili, N., Chaudhry, H.R., Idemudia, E.E., Gscheider, S., Ritter, K., Stompe, T. - Comprehensive Psychiatry. [Oxford] : Elsevier Science. ISSN 0010-440X. Vol. 52, iss. 3 (2011), p. 319-325.
3.   Traumatization & Forcible Migration: Past Experience & Future Challenges (Impact of the 2008 Russia–Georgia War)” – 2009 - Proceedings in report of NATO Advanced Research Workshop (ARW) 2009 "Returnees and the social reconstruction of communities affected by armed conflicts” pp.59-61
4.   Suicide motives and culture - degree of modernisation, response behavior and acceptance – 2008 - Ritter, K., Chaudhry, HR., Idemudia, S.E., Karakula, H., Okribelashvili, N., Rudaleviciene, P., Stompe, T - World Cultural
Psychiatry Research Review (2008) - Vol. 3, N. 2, pp.69-76
5.  The psychological aspects of burning mouth syndrome - Kenchadze R.,  Iverieli M., Okribelashvili N., Geladze N., Khachapuridze N. Georgian Med News, 2011 May ;(194):24-8 21685517
6.  War Related Stress –Naneishvili G., Okribelashvili N., Gigolashvili K. - in: “Novel Approaches To The Diagnosis And Treatment Of Posttraumatic Stress Disorder” M.J. Roy (Ed.) IOS Press, 2006 pp.264-268 ISSN: 1574-5597