იოსებ სალუქვაძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მოადგილე

დაიბადა 1958 წლის 22 თებერვალს.

განათლება:
1974-1979 წწ.  - სტუდენტი, გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტის სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური გეოგრაფიის კათედრა, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

1979-1983 წწ. - ასპირანტი, გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტის სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური გეოგრაფიის კათედრა, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

სამეცნიერო ხარისხი: 1985 წ. გეოგრაფიულ მეცნიერებათა კანდიდატი;

მიმდინარე საქმიანობა:
2005 წლიდან – სრული პროფესორი (2005-2006 და 2010-2012- დეპარტამენტის ხელმძღვანელი), საზოგადოებრივი გეოგრაფიის დეპარტამენტი, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

მიწვეული პროფესორი: 2002 წლის იანვრიდან - საერთაშორისო სამაგისტრო პროგრამა “მიწის მენეჯმენტი და მიწათსარგებლობა”, მიუნხენის ტექნიკური უნივერსიტეტი (გერმანია);

მონაწილეობა საერთაშორისო პროექტებში:
2013 წელი – პროექტის კოორდინატორი, შიდა ქართლის რეგიონის ეკონომიკური განვითარების სტრატეგია, GIZ დაფინანსებით;

2011-2013 წწ. კვლევითი პროექტის ხელმძღვანელი, “Coping with marginality and exclusion: can refugees communities successfully integrate into mainstream urban societies in Georgia?”, შვეიცარიისა და კავკასიის აკადემიური ქსელის დაფინანსებით;

2011 – 2012 წწ. – ავტორი, ურბანული საკითხების ექსპერტი, “საქართველოს ურბანული განვითარების მიმოხილვა (Georgian Urbanization Review): I ფაზა”, მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით;

2011 – 2012 წწ.  - თანაავტორი, სამხრეთ კავკასიის ქალაქების კვლევის კო-ორდინატორი, გაეროს UN Habitat-ის პუბლიკაციაში “Eastern European Cities in Transition”, გაეროს დაფინანსებით.

2011-2016 წწ. -  მოკლევადიანი უცხოელი ექსპერტი მიწის რეგისტრაციის, სოციოლოგიური კვლევისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სფეროში, “მიწის კადასტრისა და რეგისტრაციის პროექტი აზერბაიჯანში”; (2011-2012 - კონცეფციის შემუშავების ფაზა; 2013-2016 – დანერგვის ფაზა: ქალაქი განჯა და შექის რაიონი), გერმანიის მთავრობის (რეკონსტრუქციის საკრედიტო დაწესებულების- KfW) დაფინანსებით;

2010-2011 წწ. - ადგილობრივი ექსპერტი-ურბანისტი, “ქალაქ თბილისის განვითარების სტრატეგიის” დამუშავება, თბილისი მერიისა და მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით;   

2008 – 2011 წწ. - ექსპერტი, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის პროექტი “Voluntary Guidelines on Responsible Governance of Tenure of Land and other Natural Resources”.

2006-2008 წწ. - ექსპერტი მიწის გამოყენების საკითხებში, “ქალაქ თბილისის მიწის გამოყენების (ოპერატიული) გენგეგმა”, თბილისის მერიისა და გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოების- GTZ – დაფინანსებით;

2000-2007 წწ. - თანახელმძღვანელი, “ მიწის კადასტრი და რეგისტრაციის” პროექტი გერმანიის მთავრობის (რეკონსტრუქციის საკრედიტო დაწესებულების- KfW) თანადაფინანსებით;

1994-1999 წწ. - თანახელმძღვანელი, “თბილისის მიწის მენეჯმენტის” პროექტი, გერმანიის მთავრობის (ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოება- GTZ) დაფინანსებით.


პროფესიული/აკადემიური კვალიფიკაცია და სტაჟირება:
1998-1999 წწ.  - ფულბრაიტის სტიპენდიის მფლობელი მკვლევარი: ურბანული და რეგიონული კვლევის სპეციალური პროგრამა, ურბანული კვლევებისა და დაგეგმვის კათედრა, მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური ინსტიტუტი, აშშ;  

1991-1992 წწ. - შვედური ინსტიტუტის სტიპენდიის მფლობელი მკვლევარი: სტოკჰოლმის უნივერსიტეტის საზოგადოებრივი გეოგრაფიის კათედრა, ლუნდის უნივერსიტეტის სოციალური და ეკონომიკური გეოგრაფიის კათედრა, შვედეთი (კვლევა, სწავლება);

1988-1989 წწ. -  ეკონომიკური გეოგრაფიისა და სივრცითი ორგანიზაციის ინსტიტუტი, ლოძის უნივერსიტეტი, პოლონეთი (კვლევა, სწავლება).

კვლევის/ინტერესის ძირითადი სფეროები:  გეოურბანისტიკა, მიწათსარგებლობის პოლიტიკა და მიწის მენეჯმენტი, გეოგრაფიული ინფორმაციული სისტემები (გის), კულტურის გეოგრაფია.

პუბლიკაციები და პრეზენტაციები: 100-მდე, ქართულ, ინგლისურ, რუსულ, პოლონურ ენებზე.

პროფესიული ჯილდოები:
2013 წელი – ვახუშტი ბაგრატიონის აკადემიური სახელობითი პრემია ნაშრომების ციკლისათვის „სოციალური და გეგმარებითი ცვლილებები პოსტსაბჭოთა თბილისში“, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ჯილდო, თბილისი;

2008 წელი -  Doing Business-ის (მსოფლიო ბანკისა და საერთაშორისო ფინანსური კორპორაციის ერთობლივი პროექტი) ჯილდო ნაყოფიერი თანამშრომლობისათვის, ვაშინგტონი;

1990 წელი – "ქალაქ თბილისის ურბანული განვითარების სივრცითი კონცეფცია"; გამარჯვებული პროექტის თანაავტორი, საქართველოს არქიტექტორთა საზოგადოების პრიზი, თბილისი.


პროფესიული ასოციაციების წევრობა:

საქართველოს გეოგრაფიული საზოგადოება, 1975 წლიდან; ვიცე პრეზიდენტი - 2008 წლიდან;

ამერიკელ გეოგრაფთა ასოციაცია – წევრი 2009 წლიდან;

საქართველოს ურბანისტთა საზოგადოება- 1987 წლიდან


საგამომცემლო კოლეგიების წევრობა:
კავკასიის გეოგრაფიული ჟურნალი. თბილისი, 2002-დან;

European Spatial Research and Policy. Łòdź, Poland. 2009-დან;

FAO Land Tenure Journal. Rome, Italy. 2009-დან.

საზოგადოებრივი საქმიანობა (ბოლო):
2010-2013 წწ. - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის ავტორიზაციის საბჭოს წევრი (2011-2013 - თავმჯდომარის მოადგილე).  

მთავარი პუბლიკაციები:
Van Assche, Kristof, and Joseph Salukvadze. 2012. Tbilisi: Urban Transformation and Role Transformation in Post-Soviet Metropolis. In Cook, Edward & Jesus Lara (eds.), Remaking Metropolis: Global Challenges to the Urban Landscape. Routledge

Van Assche, Kristof, Joseph Salukvadze & Martijn Duineveld. 2012. Speed, Vitality and Innovation in the Reinvention of Georgian Planning Aspects of Integration and Role Formation. European Planning Studies, DOI:10.1080/09654313.2012.673568

Van Assche, Kristof, and Joseph Salukvadze. 2011. Tbilisi reinvented: planning, development and the unfinished project of democracy in Georgia. Planning Perspectives Vol. 27, No. 1, January 2012, 1–24

Bouzarovski, Stefan, Joseph Salukvadze and Michael Gentile. 2011. A Socially Resilient Urban Transition? The Contested Landscapes of Apartment building extensions in Two Post-communist Cities. Urban Studies. Volume 48, issue 13, year 2011, pp. 2689-2714 [0042-0980 Print/1360-063X Online 1-26, 2010]
სალუქვაძე, ი., კ. ვან აშე და ნ. შავიშვილი (შემდგენელი რედაქტორები). 2010. თბილისი ცვლილებების ხანაში: ურბანული სივრცისა და ქალაქგეგმარების სოციალურ-კულტურული განზომილებანი. თსუ გამომცემლობა.
Van Assche, Kristof, Gert Verschraegen & Joseph Salukvadze. Changing Frames: Citizen and Expert Participation in Georgian Planning. 2010. Planning Practice and Research. Routledge. 25:3, 377-395.

Van Asche, Kristof, Joseph Salukvadze & Nick Shavishvili (editors). 2009. Urban Culture and Urban Planning in Tbilisi: Where West and East Meet. Lewiston, Queenston & Lampeter: Edwin Mellen Press

Joseph Salukvadze. 2008. Good Governance and Natural Resources Tenure in Eastern
Europe and CIS Region. Land Tenure Working Paper 3. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Rome [available at http://www.fao.org/nr/tenure/infores/lttpapers/en/; ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/ak015e/ak015e00.pdf]
Kristof Van Assche, Gert Verschraegen & Joseph Salukvadze. Changing Frames: Citizen and Expert Participation in Georgian Planning. 2010. Planning Practice and Research. Routledge. 25:3, 377-395.

Joseph Salukvadze. 2006. Geoinformation Technologies in Land Management and Beyond: Case of Georgia. Shaping the Change. Proceedings of XXIII International FIG Congress, 8-13 October 2006, Munich, Germany. 18 p. FIG office, Lindevangs Allé 4, Frederiksberg, Denmark. [Digital edition; available at:  http://www.fig.net/pub/fig2006]
Joseph Salukvadze. 2006. Polityka gruntowa w Gruzji. Przestrzenie miast postsocjalistychcznych. Studia społecznych przemian przestrzeni zurbanizowanej. Pod redakcją naukową Mariusza Czepczyńskiego. Bogucki Wydawnictwo Naukowe. Gdańsk-Poznań; s.35-43.

Joseph Salukvadze. 1999. Land reform and land management in Post-Soviet Georgia. Anthropology of East Europe Review. Special issue: Reassessing Peripheries in Post-Communist Studies, Katherine R. Metzo, Guest Editor, Nancy Ries, Issue Editor. Volume 17, Number 2, Autumn, 1999; DePaul University, p. 5-15. [available at http://condor.depaul.edu/%7Errotenbe/aeer/v17n2/Salukvadze.pdf]