მარიამ გერსამია

დაიბადა 1976 წლის 6 დეკემბერს  ქ. თბილისში.  

განათლება:

1998 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი (საერთაშორისო ჟურნალისტიკის მიმართულება).

2001 წელს  -  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,  ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი, ასპირანტურა. 2004 წელს  - მიენიჭა  ფილოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი (დიპლომი # 004269), 10.01.10 (კოდი – აღნიშნავს ჟურნალისტიკას); გათანაბრებული დოქტორის აკადემიურ ხარისხთან.

სამუშაო გამოცდილება:

2011 წლიდან დღემდე - ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - სრული პროფესორი; ჟურნალისტიკის და მასობრივი კომუნიკაციის მიმართულების ხელ-ლი; საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამის ავტორი და ხელმძღვანელი, აკადემიური საბჭოს წევრი;

2011 წლიდან დღემდე - სსიპ- შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი - გენერალური დირექტორის მოადგილე;

2010 წელი - სსიპ- შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი - აღმასრულებელი დირექტორი;

2009-2010 წლები - სსიპ- ეროვნული სამეცნიერო ფონდი - დირექტორი;

2011 წლიდან დღემდე - სსიპ- განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი - აკრედიტაციის ექსპერტი;

2009 წელი - საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო - საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსი;

2008-2011 წლები - ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ასოცირებული პროფესორი;

2008 წელი - საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო- საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველოს უფროსი;

2007-2008 წლები - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო - მინისტრის მრჩეველი;

2006-2007 წლები - საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო - საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის კომუნიკაციის სამმართველოს უფროსი;

2006-2007 წლები - ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - მოწვეული პროფესორი;

2005-2006 წლები - ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ასოცირებული პროფესორი;

2004 წელი  - გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი - ლექტორი;

2001-2005 წლები - ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ლექტორი;

1994-2002 წლები  - ჟურნალისტი - გაზეთები: “დილის გაზეთი”, “თბილისი”, “ქართული კულტურა”;

2013 წლიდან დღემდე - ბლოგერი;

2011 წლიდან დღემდე - არასამთავრობო ორგანიზაცია “მშობელთა ასოციაცია – საქართველო” - დამფუძნებელი და თავმჯდომარე


კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები, ტრენინგები:

2011 წელი  - სტატისტიკური პროგრამა სოციალური მეცნიერებებისთვის (SPSS), სერთიფიცირებული კურსი  -  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უწყვეტი განათლების ცენტრი;

2009 წელი -  სერთიფიცირებული პროგრამა ლიდერებისთვის “Responsible Press Officer”. აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტი;

2011 წელი  - აკრედიტაციის ექსპერტების და  პროგრამის ხელმძღვანელების ტრენინგი; სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი;

2010 წელი - ტემპუსის სემინარი სადოქტორო პროგრამების განვითარების შესახებ, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

2011 წელი -  “ელექტრონული სწავლების მეთოდების რამდენიმე პრაქტიკული ასპექტი”, სერთიფიცირებული ტრენინგი. ტალინის უნივერსიტეტი, ესტონეთის განვითარების კოოპერაცია;

2010 წელი - სერთიფიცირებული ვორქშოფი: “ტექნოლოგიების ტრანსფერი და ტექნოლოგიების ლიცენზირება”. აშშ-ს ვაჭრობის სამინისტრო; კომერციული სამართლის განვითარების პროგრამა;

2009 წელი - სერთიფიცირებული კურსი “ცოდნის მენეჯმენტი”; სოციალური კვლევების და პოლიტიკური ანალიზის საერთაშორისო ცენტრი;

2009 წელი - სერთიფიცირებული კურსი: “პროექტების მენეჯმენტი”. სოციალური კვლევების და პოლიტიკური ანალიზის საერთასორისო ცენტრი;

2006 წელი - ტრენინგი პრესმდივნებისთვის; USAID;

1998 წელი  - ინგლისური ენის საზაფხულო სკოლა; აშშ, კალიფონია, ლოს-ანჟელესი.


პუბლიკაციები საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალებში:

 • Mariam Gersamia, Pattern of Journalistic Analysis in Media-Text: Major and Minor Elements, Humanities and Social Sciences Review (international Peer-reviewed journal), ISSN: 2165-6258 : Volume 01 : Number 02 (2012). P. 253-263; 
 • Mariam Gersamia, Effective Media-monitoring Reports: Framing, Measurement and Evaluation, International peer-reviewed journal: Challenges in International Communication, Edited by Margarita Kefalaki, Yorgo Pasadeos , ATINER, the Athens Institute for Education and Research. 2012, p.47-55 
 • Mariam Gersamia, Effective Media-monitoring Reports: Framing, Measurement and Evaluation, p. 51-59, International peer-reviewed journal “Competing identities: The state of play of PR in the 2010s”, Edited by Ferran Lalueza, David McKie, and Jordi Xifra 

პუბლიკაციები ადგილობრივ (მათ შორის საერთაშორისო) რეფერირებად ჟურნალებში:
 • ედიტორიალის სტრუქტურა და სახეები, სამეცნიერო ჟურნალი “ჟურნალისტური ძიებანი”. 2010; თბილისი, ტ. 13
 • ანალიზის ელემენტები მედია-ტექსტში, საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი “ინტელექტუალი”. 2010, თბილისი, ტ. 14
 • თანამედროვე სტატიის სახეები: ედიტორიალი და ოპ-ედი, საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი “ინტელექტუალი”. 2009, თბილისი, ტ. 9; 
 • მედია-მონიტორინგის ანგარიშის წარმოება, საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი “ინტელექტუალი”. 2009, თბილისი, ტ. 8;
 • ვაშინგტონის ჟურნალისტიკა და მედიის კონტროლი, ამერიკის შესწავლის ცენტრის გამოცემა; თბილისი, 2008; 
 • ინფორმაციის მოპოვების მეთოდები: ინტერვიუს წარმართვის ტექნოლოგია, სამეცნიერო ჟურნალი “ჟურნალისტური ძიებანი”. 2004, თბილისი, ტ. 6. 
 • პუბლიცისტური მოდულაციის შესახებ, სამეცნიერო ჟურნალი “ჟურნალისტური ძიებანი”. 2003, თბილისი, ტ. 5. 
 • პუბლიცისტური ტექსტის დასაწყისის შესახებ, სამეცნიერო ჟურნალი “ჟურნალისტური ძიებანი”. 2003, თბილისი, ტ. 4. 
 • სვლა პირველი: როცა თეთრები მუდამ იგებენ, სამეცნიერო ჟურნალი “ჟურნალისტური ძიებანი”. 2002, თბილისი, ტ. 3. 
 • თანამედროვე ჟურნალისტის შესახებ, სამეცნიერო ჟურნალი “ჟურნალისტური ძიებანი”. 2002, თბილისი, ტ. 2. 
 • დოსიე – პუბლიცისტური პარალელები, სამეცნიერო ჟურნალი “ჟურნალისტური ძიებანი”. 2002, თბილისი, ტ. 1. 
 • მონოგრაფია:  “პუბლიცისტური ინფორმირების თავისებურებანი”, 2004, თბილისი, გამომცემლობა “უნივერსალი”;
 • სახელმძღვანელო: “ელემენტარული ნაწილაკები ჟურნალისტიკაში”, 2011, თბილისი, გამომცემლობა “უნივერსალი”

საერთაშორისო და ადგილობრივ კონფერენციებში მონაწილეობა: 

2013 წელი  – საერთაშორისო კონფერენცია: Space, Society, Politics თბილისი, “ ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ზეპირი მოხსენება: “Agenda Setting in the pattern of analysis”
2013 წელი  – საერთაშორისო კონფერენცია: Conference of International Journal for Arts and Sciences, პარიზი. ზეპირი მოხსენება: “Challenges for Vibrant Media-education in Georgia”. The chair of the educational Panel. 
2013წელი  –– International PR 2013 Conference, ბარსელონა, ესპანეთი, ზეპირი მოხსენება: PR Education: Challenges for Vibrant Democracy; 
2012 წელი – საერთაშორისო კონფერენცია: Conference of International Journal for Arts and Sciences,  პარიზი, ზეპირი მოხსენება: “Pattern of analysis in media text: major and minor elements”
2012 წელი – საერთაშორისო კონფერენცია: Conference of International Journal for Arts and Sciences,  აშშ, ჰარვარდის უნივერსიტეტი, ზეპირი მოხსენება: “Pattern of analysis in media text: major and minor elements”.
2011 წელი  - საერთაშორისო კონფერენცია: International PR 2011 Conference,  ბარსელონა, ესპანეთი, ზეპირი მოხსენება:  ,,Effective Media-monitoring Reports, Framing, Measurement and Evaluation”;
2011 წელი  –  საერთაშორისო კონფერენცია: Athens Institute for Education and Research, 9th Annual International Conference, the Mass Media and Communication Research Unit. ათენი, საბერძნეთი, ზეპირი მოხსენება: ,,Effective Media-monitoring Reports, Measurement and Evaluation“.
2011 წელი - საერთაშორისო კონფერენცია, დიმიტრი უზნაძის 125 წლის იუბილე, ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ზეპირი მოხსენება: ჟურნალისტური განათლება: განათლება VS საბჭოთა მემკვიდრეობა; სექციის თავ-რე.  
ამავე კონფერენციაზე მეორე ზეპირი მოხსენება: “პოზიტიური და ნეგატიური ელემენტები: მედია-მონიტორინგი, შეფასება და დაგეგმვა”;
2010 წელი   – უკრაინაში მეცნიერების და ტექნოლოგიების ცენტრის საიუბილეო სამეცნიერო სხდომა, 15 წლის იუბილე, კიევი, უკრაინა. ზეპირი მოხსენება: “მეცნიერების და ტექნოლოგიების სექტორის განვითარება საქართველოში საერთაშორისო ურთიერთობების დახმარებით”. 
2010 წელი  – საზღვარგარეთ მოღვაწე ქართველ მეცნიერთა საერთაშორისო ფორუმი, ორგანიზატორი, სექციის თავ-რე/მოდერატორი, თბილისი (ორგანიზატორი: სსიპ – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი)
2010 წელი  - ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, კონფერენცია “გლობალური ტრანსფორმაცია და საქართველო”, თბილისი, ზეპირი მოხსენება: “ჟურნალისტიკა მეცნიერების შესახებ და გლობალური კონტექსტი”.
2009 წელი  - ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ედუარდ კოდუას 80 წლისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია “პიროვნება, კულტურა, საზოგადოება. სოციალურ მეცნიერებათა პრობლემები”. ზეპირი მოხსენება: “თანამედროვე სტატიის სახეები: ედიტორიალი და ოპ-ედი”.
2006 წელი  - ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ამერიკათმცოდნეობის საერთაშორისო კონფერენცია. ზეპირი მოხსენება: “ნიუ-იორკ ტაიმსის” პუბლიცისტური სვეტები”. 
2005 წელი - ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ამერიკათმცოდნეობის საერთაშორისო კონფერენცია. ზეპირი მოხსენება: ”ვაშინგტონის ჟურნალისტიკა და მედიის კონტროლი”; 
2003 წელი  - ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საფაკულტეტო კონფერენცია. ზეპირი მოხსენება: ”თანამედროვე ჟურნალისტის შესახებ”; 
2002 წელი  - ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საფაკულტეტო კონფერენცია. ზეპირი მოხსენება: ”დოსიე – პუბლიცისტური პარალელები”. 
2006 წლიდან განათლების და მეცნიერების სამინისტროს საქმიანობის ფარგლებში ორგანიზებული სხვადასხვა კონფერენციის, მედია სემინარის და ტრენინგის ორგანიზატორი. 

პროფესიული ორგანიზაციების წევრობა, სამოქალაქო აქტივობა, ჯილდოები და სხვა:
 • კენტუკის შტატის (აშშ), ქ. ლუივილის საპატიო მოქალაქე (2009);
 • არასამთავრობო ორგანიზაციის “მშობელთა ასოციაცია – საქართველოს” დამფუძნებელი და თავმჯდომარე. 
 • საერთაშორისო ჟურნალის (აშშ)”Journalism and Mass Communication monthly”სარედაქციო საბჭოს წევრი და რეცენზენტი (2012);
 • ათენის განათლების და კვლევის ინსტიტუტის საერთაშორისო ასოციაციის აკადემიური წევრი (2010 წლიდან);
 • EWA, განათლების შესახებ მწერალთა ასოციაციის წევრი (2010 წლიდან);
 • ECREA, ევროპის კომუნიკაციის და კვლევის ასოციაციის წევრი (2010 წლიდან)
 • NATO-ს კომიტეტში “მეცნიერება მშვიდობისა და უსაფრთხოებისთვის” საქართველოს ოფიციალური წარმომადგენელი (2010); 
 • საქართველოს სამეცნიერო-ტექნოლოგიური სექტორის საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრის საკოორდინაციო კომიტეტში და უკრაინის მეცნიერების და ტექნოლოგიების ცენტრის მმართველთა საბჭოში საქართველოს ოფიციალური წარმომადგენელი (2010); 

ენები: ინგლისური (ძალიან კარგად); რუსული (ძალიან კარგად); არაბული (საშუალოდ).

ჰყავს მეუღლე და 2 შვილი.